Intelligent vest skal forebygge rygskader

19-04-2021 04:00
No image
 

  

 
tryg-linkedin-03.jpg
 

Skader i bevægelsesapparatet ​er det største arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Danmark. Og rygskaderne fylder godt i skadesstatistikken. Derfor har forsikringsselskabet Tryg sammen med iværksættervirksomheden Precure udviklet et koncept til forebyggelse af rygskader på arbejdspladsen. Første samarbejdspartner på projektet er ISS Danmark, der netop har påbegyndt i et seksmåneders testforløb af konceptet.

 

Hos erhvervskunderne i Trygs danske forretning udgør rygbehandlinger næsten 60 procent af de fysiske behandlinger på sundhedsforsikringen. Dertil kommer speciallægehjælp med eventuel efterfølgende operation samt rygrelaterede arbejdsskadesager med erhvervsevnetab.

 

"Vi kan tage højde for risikoen i vores præmieberegning, men det havde jo været bedre for de berørte kunder og deres medarbejdere, hvis skaden aldrig var sket. I Tryg ønsker vi at være en aktiv tryghedsskaber i vores kunders liv, og vi arbejder hver dag målrettet for at hjælpe dem med at undgå skader," siger Michael Rødbroe Kolbæk, der er direktør for Trygs industriforretning, som omfatter selskabets største erhvervskunder.

 

Han peger på, at rygskaderne rammer både samfundet, det enkelte menneske og virksomheden hårdt med sygdom og sygefravær.

 

Sensorer måler muskelbelastning og bevægelsesaktiviteter i ryggen

 

Derfor indgik Tryg sidste år en aftale med startup-virksomheden Precure om at co-create en løsning inden for forebyggelse af skader i lænderyggen. Efter et intensivt 2020, hvor Precure flyttede ind i Trygs iværksættermiljø, The Camp, på selskabets hovedkontor i Ballerup, er de to samarbejdspartnere nu klar med et fælles forebyggelseskoncept og prototypen på en intelligent vest med sensorer i ryggen, der med en bestilling fra Tryg på 60 eksemplarer blev sat i produktion ved årsskiftet.

 

"Sensorerne i vesten, der bæres inde under tøjet med tæt kontakt til huden, måler muskelbelastning og bevægelsesaktiviteter i lænderyggen. Baseret på dataindsamlingen udarbejdes en rapport, der viser udfordringer og mulige indsatsområder for virksomheden. På sigt bliver vesten også koblet til en app, der giver brugeren direkte besked, hvis han/hun har en uhensigtsmæssig adfærd," forklarer Søren Würtz, som er uddannet fysioterapeut og medstifter af Precure, der har udviklet den banebrydende vest.

 

I februar blev vestene leveret til Trygs adresse i Ballerup. Herfra skal de videre ud til nogle af forsikringsselskabets største erhvervskunder, så de kan teste konceptet.

 

Stor interesse fra medarbejderne i ISS Danmark

 

Første virksomhed til at teste konceptet er ISS Danmark, som har indgået en samarbejdsaftale med Tryg og Precure om et seksmåneders projektforløb, der netop er blevet skudt i gang. Her bærer et udvalg på cirka 50 af virksomhedens medarbejdere, der har meldt sig som frivillige testere, vesten i deres arbejde. Medarbejderne repræsenterer et bredt udsnit af ISS Danmarks serviceområder, herunder rengøring, kantine, outdoor og teknik, og interessen for at deltage i projektet har været stor.

 

"Som en af Danmarks største arbejdsgivere har vi et stort ansvar for at sikre, at vores medarbejdere færdes i et sundt og trygt arbejdsmiljø, når de leverer serviceoplevelser for vores mange kunder. Hovedparten af vores 7.000 medarbejdere i Danmark udfører let til hårdt fysisk arbejde, og hvis vi med hjælp fra data kan få værdifuld viden til at forbedre arbejdsrutiner, reducere den fysiske belastning og forebygge skader, vil det være en gevinst for vores medarbejdere og for vores virksomhed," siger Lotte Hjortlund Andersen, direktør for People & Culture i ISS Danmark.

 

På baggrund af data fra vesten modtager ISS Danmark rådgivning om mulige tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet dér, hvor belastningerne er skadelige. Det omfatter individuelle løsninger til den enkelte medarbejder såsom forbedret arbejdsstilling og træning. Men det kan også være organisatoriske og strategiske justeringer, som kan reducere medarbejdernes skader på bevægeapparatet, for eksempel optimering af processer, arbejdets tilrettelæggelse eller helt specifikke ergonomiske tiltag m.m.

 

Færre sygedage og øget medarbejdertrivsel

 

"For virksomheder, der vil forebygge på dette område, vil der være en økonomisk gevinst i form af færre sygedage. Men det handler i lige så høj grad at øge medarbejdernes trivsel. Og tanken er at inddrage medarbejderne aktivt i det arbejde ved hjælp af nudging på app'en, når vi har fået nok data fra vesten til at kunne lave en grundig analyse," siger Søren Würtz.

 

Hvordan Tryg vil bruge forebyggelseskonceptet i sin forretning og hvornår det vil ramme markedet, har selskabet endnu ikke lagt sig fast på.

 

"Nu skal vi i gang med at teste, så konceptet kan blive valideret og vurderet af de mennesker, som skal bruge det i virkeligheden. Herefter vil vi finde ud af, hvordan vi vil implementere det i Trygs forebyggelsesarbejde. Vi arbejder i dag målrettet med at integrere forebyggelse i vores produkter og har stor succes med det. Derfor har vi også meget høje forventninger til projektet, som vi regner med, vil vise stor effekt og give os masser af ny viden, som vi kan bruge til at finpudse konceptet," slutter Michael Rødbroe Kolbæk fra Tryg.

 

Trygs mål er at indgå samarbejde med flere erhvervskunder for at få volumen på testen, og selskabet er allerede i dialog med konkrete virksomheder, som har vist interesse for projektet.

 

FAKTA OM RYGSMERTER

 

Ondt i ryggen har store omkostninger for virksomheder og medarbejdere. Ifølge en opgørelse fra Institut for Folkesundhed fra 2011 koster rygsygdomme og rygsmerter samfundet cirka 17 milliarder kroner årligt.

 

Omkring 880.000 danskere lever med smerter i lænderyggen.

 

Smerterne medfører årligt cirka 5,5 millioner sygedage.

 

Omkostningerne i forhold til produktionstab løb i 2012 op i 4,9 milliarder kroner.

 

Der er årligt 11.000 indlæggelser, 73.000 ambulante hospitalsbesøg og 4.200 skadestuebesøg med lænderygsmerter som diagnose.

 

Personer med lænderygsmerter har årligt 3,3 millioner flere besøg hos praktiserende læge end personer uden lænderygsmerter.

 

De direkte udgifter til behandling udgjorde i 2012 1,8 milliarder kroner til lænderygsmerter.

 

Lænderygsmerter medfører årligt 883 nye tilkendelser af førtidspension.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen "Når det gør ond i kroppen".

 
Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Susanne Lindhage, mobil: +45 41 86 28 80, mail: susanne.lindhage@tryg.dk