Coronavirus. Vent gerne med at afbestille din rejse til 3 døgn før din afrejse

Påske: Hvis du har dokumentation på, at din rejse er afbestilt, kan du vente med at kontakte os til efter påske. 

Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad det betyder for dig.

 Læs mere

TryghedsGruppen vinder sag om lavere beskatning af bonus

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, som alle er kunder i Tryg A/S. Bonussen er blevet beskattet som personlig indkomst. Landsskatteretten har nu afgjort, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst, dvs. 27 pct. Om afgørelsen også kommer til at betyde lavere beskatning for selskaber er fortsat uvist.

Landsskatteretten har truffet afgørelse omkring beskatning af bonus

Skatterådet gav tilbage i 2017 TryghedsGruppen et bindende svar om, at de årlige bonusudbetalinger til medlemmerne skulle beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen klagede til Landsskatteretten, der nu har truffet afgørelse om, at bonusudbetalingerne i stedet skal beskattes som aktieindkomst. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om SKAT indbringer sagen for domstolen.

Det besluttes på TryghedsGruppens repræsentantskabsmøde i marts, om der udbetales bonus i år. Der forventes en udbetaling på godt 1 mia. kr. i medlemsbonus i 2020, og dermed har TryghedsGruppen siden 2016 udbetalt 4 mia. kr. til medlemmerne.