Afgørelse om lavere beskatning af bonus udskydes

Skatteministeriet accepterer ikke Landsskatterettens afgørelse om lempeligere beskatning af bonus til over 1 mio. medlemmer.

Landsskatteretten har truffet afgørelse omkring beskatning af bonus

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, som er alle kunder i Tryg A/S. Bonussen er blevet beskattet som personlig indkomst. I marts afgjorde Landsskatteretten, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst, dvs. 27 pct. 
Skatteministeriet har imidlertid nu valgt at indbringe afgørelsen for domstolene, og Skattestyrelsen er af den opfattelse, at styrelsen ikke er forpligtet til at følge Landsskatterettens afgørelse.

Skattestyrelsen holdning har ikke kun betydning for den fremadrettede beskatning af medlemmernes bonus, men også for genoptagelse af skatteansættelsen for de år, hvor medlemmerne har betalt for meget i skat. For 2016 vil medlemmerne efter 1. maj i år helt miste retten til genoptagelse, mens årene 2017-19 ikke vil forældes.

Hvis du er privatkunde, eller enkeltmandsvirksomhed under virksomhedsordningen, og har fået bonus i 2016, kan du på tryghed.dk læse mere om hvad det betyder for dig, samt finde en vejledning til, hvad du skal gøre hvis du ønsker at bevare retten til at få din bonusudbetaling fra 2016 beskattet som aktieindkomst. 

Bonusudbetalingen i 2020 forventes at udgøre cirka 1 mia. kr., og TryghedsGruppen arbejder fortsat på, at den kan beskattes som aktieindkomst i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse.

Du kan finde yderligere information om bonus.