Tag ansvaret

Trygheden er noget, vi skaber sammen

Protræt af Bo

Hos Tryg tager vi ansvar for trygheden. Både for kolleger, kunder og samfund. Vi ønsker at skabe tillid, frihed og udvikling på jobbet og i de miljøer og fællesskaber, vi er en aktiv del af. Det gør vi med vores løsninger, ledelsesværdier og indsats for diversitet på arbejdspladsen – og med Tryg-koncernens engagement i væsentlige tryghedsskabende tiltag. Tryghed skaber nemlig ikke sig selv. Du er med til at skabe den, når du tager ansvaret og investerer dig selv og din karriere i Tryg.

Når du starter i Tryg, vil du hurtigt opdage, at ansvar er noget, der fylder. Som Nordens største tryghedsskaber tager vi ansvar i de samfund, vi driver virksomhed i.

Tryg-koncernens engagement i væsentlige tryghedsskabende tiltag kommer til udtryk gennem livbøyerne og Natteravnene i Norge og gennem TrygFonden i Danmark. I begge lande er vi anerkendte for vores bidrag til at nedbringe skader, styrke trivslen og redde liv.
Sammen med koncernens 800 andre årlige tryghedsskabende aktiviteter, er det en del af den værdi, vi giver tilbage til samfundet. Og det kan du godt være stolt af. Tryghed skaber nemlig ikke sig selv. Du er med til at skabe den, når du tager ansvaret og investerer dig selv og din karriere i Tryg.

Portræt af Morten

Mød Morten og hans kolleger

I Tryg får du ledere og kolleger, der lægger vægt på både trivsel og resultater. Vi bygger på hinandens tillid, når vi udvikler
morgendagens tryghedsskaber.

Mød dine nye kolleger

Jo mere ansvar, du vil have, jo mere får du, når du viser, at du kan leve op til det. Her får du mandat til at udforske nye muligheder, koncepter og løsninger, der skaber tryghed for kunder, kollegaer og samfund i dag og i morgen.

Du får medansvar for at indrette dit arbejdsliv, så du både kan nå alt det, du skal, og alt det, du vil. Sådan tror vi på, at du får mest ud af livet - og sådan ønsker vi at indrette vores virksomhed.

Her går topledelsen forrest i arbejdet for, at vores medarbejder- sammensætning skal ligne det samfund, vi er rundet af. Vi tror på diversitet på alle parametre, også når det gælder professionelle baggrunde, karrierebaner og livserfaringer.

Mangfoldighed styrker vores værdier, innovationskraft og konkurrenceevne. Kun sådan kan vi blive ved med at tilbyde løsninger inden for forsikring og forebyggelse, der er relevante for alle; og som i den sidste ende også bidrager til, at borgerne i vores samfund får frihed til at leve livet, som de vil.

Portræt af Anders

Bring dit talent i spil

Tryghed skaber ikke sig selv. Du kan være med til at skabe den, når du tager ansvaret og investerer dig selv og din karriere i Tryg.

Her kan du se, hvor du kan bringe dit talent i spil.

Søg job