2020: Bonus på 8 % til kunder i Tryg

For femte år i træk udbetaler TryghedsGruppen bonus til Trygs kunder.

Bonus fra Tryghedsgruppen til kunder i Tryg

Derfor får du bonus

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg. Som kunde i Tryg er du medlem af TryghedsGruppen. Det er femte år i træk, at Trygs kunder får bonus. I 2016, 2017, 2018 og 2019 udbetalte TryghedsGruppen ligeledes en bonus på 8 %.

Her kan du se din bonus

Bonusbeløbet for 2020 vil blive synligt på Min virksomhed under "Fordele", hvis du logger ind.

Fakta om bonus

Det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus til Trygs kunder. Det betyder, at bonusbeløbet

  • er skattepligtigt
  • ikke er påvirket af, om du har haft skader
  • ikke er muligt at fratrække i prisen på dine forsikringer hos os.

Hvordan beskattes bonus?

Skatterådet gav tilbage i 2017 TryghedsGruppen et bindende svar om, at de årlige bonusudbetalinger til medlemmerne skulle beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen klagede til Landsskatteretten, der nu har truffet afgørelse om, at bonusudbetalingerne i stedet skal beskattes som aktieindkomst, dvs. med 27 %.

Hvem får bonus?

Det er forsikringstageren, der får udbetalt bonus. For at få bonus i 2020 skulle du have:

  • været forsikringstager hos Tryg den 31. december 2019 og den 23. marts 2020
  • haft fast bopæl eller hjemsted i Danmark
  • haft forsikringer for mindst 938 kr.(ekskl. afgifter) i 2019, fordi der er en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr. (før skat)

Hvordan er bonusbeløbet beregnet?

Bonusbeløbet er beregnet på baggrund af det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for år 2019. Har du fx haft forsikringer hos Tryg fra 1. juli 2019 og resten af året, er din bonus beregnet ud fra prisen på dine forsikringer for de seks måneder.

Find flere svar om bonus på tryghedsgruppen.dk/bonus

Så meget får du i bonus som erhvervskunde

Samlet årlig prisBonus hvis 8 % (før skat)
15.000 kr.1.200 kr.
25.000 kr.2.000 kr.
50.000 kr.4.000 kr.
100.000 kr.8.000 kr.
125.000 kr.10.000 kr.
150.000 kr.12.000 kr.