Håndsprit

Undgå brandfare ved opbevaring af håndsprit

Sådan håndterer du håndsprit sikkert

Det sidste år har betydet en ny virkelighed for mange virksomheder. Der er skærpede hygiejne- og afstandsregler og skiftende forretningsområder. Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et regelsæt for håndtering af håndsprit, som kan læses her.

Coronavirus har betydet, at mange virksomheder har skulle indkøbe større eller mindre mængder håndsprit for mindske smitterisiko for medarbejdere og kunder. Både væsken og dampen fra håndsprit er meget brandfarligt.

Derfor kan jeres lagerbeholdning være underlagt særlige krav for brandmyndighederne, som I skal være opmærksomme på.

Beredskabsstyrelsens regelsæt

Beredskabsstyrelsen har defineret et regelsæt om håndsprit og brandfarlige væsker. Hent regelsættet.

Læs her, hvor reglerne er vigtige og hvad din virksomhed, skal være opmærksomme på:

Håndsprit til videresalg skal opbevares i tætlukket egnet emballage på et tørt, køligt og ventileret sted.

  • Det minimerer risikoen for antændelse, og at der ikke bliver ophobet dampe.

Når I har mere end 25 liter, skal væskerne opbevares brandsikkert adskilt fra øvrige genstande efter arbejdstid.

  • Så er risikoen mindre for at en evt. brand nemt kan brede sig til  jeres varelager.

Specielt for butikker gælder, at hvis I hælder håndsprit fra en beholder til en anden, må det ikke foregå i butikken.

  • Så er kunder og medarbejdere i butikken sikret, hvis væskerne antændes, mens man fx fylder en dispenser op.

For alle virksomheder gælder, at hvis I hælder håndsprit fra en beholder til en anden, er det tilladt, så længe I anvender en spildbakke, eller på anden måde har mulighed for at opsamle lokale spild.

  • På den måde minimerer man området som spildt væske breder sig på, og kan nemt gøre rent, hvis der er spildt.

Håndspritdispensere med et rumindhold på højst 1 liter pr. dispenser, der er i brug og bruges til hånddesinfektion på stedet ud fra et sundhedsmæssigt hensyn, tæller ikke med i det samlede oplag af brandfarlige væsker.

  • Man skal dog stadig tage det hensyn til opbevaringen, som beskrevet overfor.

Håndspritdispensere må nu også opsættes på gangarealer og lignende, af hensyn til hygiejne og forebyggelse af sygdom.

  • Man skal dog altid tage hensyn til brandfare, og sikre at håndspritten ikke findes i nærheden af varmekilder.