Medforsikring af familien

Når du har en sundhedsforsikring hos os, kan du vælge også at forsikre din ægtefælle/samlever. Børn mellem 0-24 år er dækket på din egen sundhedsforsikring. På samme måde kan du på din tandforsikring vælge at forsikre din ægtefælle/samlever og børn mellem 18-24 år. Så får de samme gode vilkår som dig.

Medforsikring af familien, Sundhedsforsikring

Ægtefælle/samlever

Sygdom i familien kan påvirke os lige så meget, som hvis vi selv er syge. Derfor tilbyder vi, at du kan købe en Sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever så længe vedkommende ikke er fyldt 60 år.

Hvad koster det?

For ægtefælle/samlever er prisen månedligt 252 kr. pr. person.
Dertil lægges en lovplligtig skadeforsikringsafgift på 1,1% af beløbet og 40 kr. til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Disse beløb vil fremgå af opkrævningen.
Prisen gælder fra 1. januar 2022.

Tilmelding til sundhedsforsikring med samlever
Betingelser til sundhedsforsikring for familen

Børn

Dine børn under 24 år er automatisk medforsikret på din sundhedsforsikring. Dine børn vil her være

  • fælles børn
  • egne børn
  • ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig)
  • pleje-/stedbørn (med samme bopælsadresse som dig).

Børn har samme dækning, som den forælder der er forsikret via CS.

Betingelser til sundhedsforsikring for familien

Karens

Forsikringen træder i kraft den dag, vi har godkendt tilmeldingen, eller på den senere dato, som står på policen.

Kommer du til skade eller er blevet syg, efter at du er blevet omfattet af forsikringen, dækker forsikringen med det samme.

For sygdomme opstået og diagnosticeret, inden du blev omfattet af forsikringen, gælder, at du tidligst kan blive undersøgt og eventuelt behandlet, når forsikringen har været i kraft i 3 måneder.

Dækning ved misbrug gælder fra 6 måneder efter, forsikringen trådte i kraft.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os - se Kontakt os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder. 

Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00 
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.  

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her

Tryg Sund-app

Tryg Sund-app

Tryg Sund samler alt om din sundhedsforsikring og de services du har i Tryg et sted. Hent appen i App Store eller Google Play.


• Se, hvordan du er dækket i enkelt overblik.
• Anmeld skade på din sundhedsforsikring direkte i appen.
• Tal med en læge via Tryg Lægehotline, når din egen læge har lukket.
• Få direkte adgang til StressStop-linjen for at forebygge at stress udvikler sig.
• "Test dig selv" og få gode råd til en sundere livsstil.
• Få inspiration til kost, træning,  øvelser og mindfulness.

Tryg Sund-app

Medforsikring af familien, Tandforsikring

Ægtefælle/samlever

Du kan forsikre din ægtefælle/samlever, så længe vedkommende ikke er fyldt 60 år.

Tandforsikring til ægtefælle/samlever koster 152 kr. om måneden pr. person.

Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af prisen, som vil fremgå af opkrævningen.

Prisen er gældende fra 1. januar 2022.

Begæring til medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring
Betingelser til medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring

Børn

Dine børn mellem 18-25 år er automatisk medforsikret på din tandforsikring. Dine børn vil her være

• fælles børn
• egne børn
• ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig)
• pleje-/stedbørn (med samme bopælsadresse som dig)

Betingelser til medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring
 

Dækning pr. år

Forsikringen dækker op til 30.000 kr. pr. år og der er en selvrisiko på 995 kr. pr. år. Det betyder, at du selv skal betale de første 995 kr.

Karensperiode

Der er ingen karens på forsikringen. Denne dækker fra den dag, du er omfattet.
Forsikringen dækker dog ikke kendte, anbefalede eller planlagte behandlingsbehov indenfor de sidste 6 måneder, inden du blev omfattet af forsikringen. 

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder.
Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.  

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har her.