Er du ramt af Maria?

Orkanen Maria raser i Caribien. Vi er i beredskab og hjælper dig.

it og Kommunikation

De rigtige forsikringer til dig i it og kommunikation

Dit elektroniske udstyr er afgørende og dine ansatte er virksomhedens vigtigste ressource - en computer der bryder sammen, eller en nøglemedarbejder ramt af sygdom, kan koste dig dyrt. Derfor skal vi sørge for, at du økonomisk sikret ved sygdom eller skade.

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring
  Dækker dine medarbejdere, hvis de får en skade på arbejdet. Lovpligtig for alle arbejdsgivere.
 • Bil – og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer.
  Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.

Sådan er du dækket

 • It-ansvarsforsikring
  Dækker din virksomhed, når du programmerer, udvikler, konsulterer og rådgiver kunder. Fx hvis du programmerer software, hvor der er fejl, der medfører, at kunden får et tab.
 • Ansvarsforsikring
  Dækker din virksomheds produktansvar hvis dine produkter eller ydelser viser sig at være defekte, efter I har leveret dem. Dækker også din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet. Fx hvis du spilder kaffe ud over en kundes computer, der går i stykker.
 • eProtect
  Forsikring, der hjælper ved virus- og hackerangreb på din virksomhed. Professionel assistance 24 timer i døgnet og dækning af omkostninger af angrebet, som fx rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data.

Sådan er du dækket

 • Sundhedsforsikring
  Med denne forsikring får du hurtig adgang til privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet, ved sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.
 • Sygedriftstab
  Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.
 • Erhvervsrejseforsikring
  Sikrer dig og dine medarbejdere, når I er i udlandet i forbindelse med arbejdet. Dækker bl.a. akut sygdom og hjemtransport.
 • Bygningsforsikring
  Hvis du ejer den bygning, som du driver virksomhed fra, anbefaler vi en bygningsforsikring. Forsikringen dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader på din erhvervsejendom. Vi specialtilpasser forsikringen efter dine behov.

Sådan er du dækket

Læs om forsikringerne

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.