DLG konvertering af eksisterende tryg kunde

DLG - Konvertering af eksisterende Tryg kunde

Intern formular til DLG, der på vegne af en eksisterende Tryg kunde, ønsker konvertering af kundens forsikringer til DLG-aftalen.

DLG - Konvertering af eksisterende Tryg kunde

Kundeforhold
< 25 Hektar, Privat med udhuse >= 150kvm
>= 25Hektar, Mink og Maskinstation
Udhuse < 150 kvm

Forsikringstager

Adresse
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer
Kontaktperson
Ønsker betaling via:

Forsikringstager giver samtykke til, at DLG og Tryg løbende må udveksle kundens CPR-nummer/CVR-nummer, kundens kontaktoplysninger , oplysninger om de forsikringer kunden har via DLG-aftalen, for at sikre, at kunden til enhver tid kan opnå de fordele, der i DLG-aftalen, samt til brug for DLG’s og Trygs administration af samarbejdet.

 

Tryg deler aldrig helbredsoplysninger eller skadeoplysninger med DLG.

 

Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at ringe eller skrive til Tryg. Tilbagekaldelsen gælder dog ikke videregivelsen af oplysninger forud for tilbagekaldelsen. Kunden skal dog være opmærksom på, at hvis kunden tilbagekalder sit samtykke til udveksling, vil kunden ikke længere være berettiget til de fordele, som kunden måtte få via DLG-aftalen.

 

DLG og Tryg er hver især selvstændige dataansvarlige for behandling af kundens personoplysninger.

 

Kunden kan læse mere om sine øvrige rettigheder, og om hvordan DLG og Tryg behandler kundens personoplysninger på de respektive hjemmesider.

Generelt

Hvis konvertering kun kan ske med forringelse for forsikringstager, orienterer Tryg om dette og foretager kun konvertering, hvis forsikringstager bekræfter, at forsikringstager er indforstået med dette.

 

Hvis Forsikringstager ønsker betaling via DLG (Altid Tryg, hvis der er tale om en privatkunde), skal der altid oplyses et DLG-Debitornummer.

 

 

Hvem har talt med kunden?

Assurandør

NB: Der sendes altid en kopi af denne blanket til følgende: 

  • Forsikringstager
  • DLG på tryg@dlg.dk
  • henrik.haas@tryg.dk