Om Tryg | Samfundsansvar | Bæredygtige produkter

Tryg tilbyder bæredygtige løsninger, der kan hjælpe dig med at beskytte miljøet og forebygge klimaforandringer. Det gør vi for at fremme bæredygtig adfærd og teknologier.

Miljøforsikring
Erhvervs- og landbrugsvirksomheder bærer ansvaret for aktiviteter, som kan medføre forureningsskader på grund af vand- og jordforurening, ødelæggelse af forskellige typer økosystemer og udryddelse af dyrearter.

Hos Tryg kan du få en miljøforsikring, der sikrer professionel hjælp og rådgivning i sager, hvor din virksomhed er involveret i forurenende aktiviteter. Forsikringen dækker maksimalt 10 mio. kroner pr. skade og dækker hele EU.

Læs mere om Miljøforsikringen ved at klikke her

El- og hybridbiler
Bæredygtig transport er vigtig for reduktionen af CO2. Siden 2009 har Tryg derfor tilbudt vores forsikring til el- og hybridbiler henholdsvis 40 og 20% billigere for at fremme bæredygtig transport.

Vi kan også hjælpe dig og din virksomhed med at reducere risikoen for klimarelaterede skader og tilpasse jeres ejendom og materiel til klimaforandringerne.

Klik her for at hente din egen Tryghedsguide.