Om Tryg | Samfundsansvar | Bæredygtige produkter

Tryg tilbyder bæredygtige løsninger, der kan hjælpe dig med at beskytte miljøet og forebygge klimaforandringer. Det gør vi for at fremme bæredygtig adfærd og teknologier.

Klik her for at hente din egen Tryghedsguide. 

Miljøforsikring
Erhvervs- og landbrugsvirksomheder bærer ansvaret for aktiviteter, som kan medføre forureningsskader på grund af vand- og jordforurening, ødelæggelse af forskellige typer økosystemer og udryddelse af dyrearter.

Hos Tryg kan du få en miljøforsikring, der sikrer professionel hjælp og rådgivning i sager, hvor din virksomhed er involveret i forurenende aktiviteter. Forsikringen dækker maksimalt 10 mio. kroner pr. skade og dækker hele EU.

Læs mere om Miljøforsikringen ved at klikke her