Om Tryg | Samfundsansvar | Samfundsansvarlige investeringer

Trygs eksterne investeringsportefølje forvaltes af eksterne samarbejdspartere, der har til opgave at sikre, at Tryg ikke investerer i kontroversielle aktiviteter. Sammen med vores eksterne managers arbejder for for konstant at sikre, at vi lever op til internationale retningslinjer og krav. I 2015 screenede vi vores investeringer i henhold til nye FN- og EU-regulativer i forhold til sanktioner mod både lande og enkeltpersoner.

Det sker for at undgå at investere i virksomheder involveret i børnearbejde og andre brud på menneskerettighederne, alvorlige miljøskader, korruption, produktion af klyngebomber etc. Såfremt der er investeret i en virksomhed, der overtræder internationale konventioner, optages der dialog med virksomheden om at ændre adfærd, eller den pågældende investering sælges.

Tryg har desuden sammen med andre danske og internationale investorer etableret DI Frontier Market Energy and Carbon Fund, som skal etablere, drive og sælge anlæg til produktion af vedvarende energi i afrikanske lande syd for Sahara baseret på vand, vind, sol og biomasse. Da mangel på infrastruktur til fremførsel af energi ofte hæmmer væksten i disse lande, kan dette bidrage til udviklingsprocessen i landene samtidig med medvirken til den globale omstilling til mere CO2-venlig vedvarende energi.

Læs mere om vores investeringer på Tryg.com