Om Tryg | Samfundsansvar | Samfundsansvar hos leverandører

Trygs leverandører forventes at overholde internationale standarder for samfundsansvar. I vores generelle indkøbsbetingelser og i kontrakter og samarbejdsaftaler indgår derfor en klausul om at bidrage til det samfundsansvar Tryg løfter.

Leverandører af konsulentydelser indenfor for it og marketing, og leverandører på autoområdet, der udbedrer skader for vores kunder skal hvert år rapportere om, hvordan de bidrager til at beskytte miljø og klima, hvor mange klagersager, de har om diskrimination og hvad der gør for at sikre ligebehandling. De skal også oplyse, hvordan de sikrer, at deres underleverandører ikke medvirker til menneskerettighedskrænkelse samt om deres initiativer til at modvirke korruption.

Se vores film om CSR på campingværksteder: