Om Tryg | Samfundsansvar | Samfundsansvar hos leverandører

Trygs leverandører forventes at overholde internationale standarder for samfundsansvar. I vores generelle indkøbsbetingelser og i kontrakter og samarbejdsaftaler indgår derfor en klausul om at bidrage til det samfundsansvar Tryg løfter.

Vi udvikler løbende vores monitoreringsindsats, så vi bedst muligt at følge med i hvorvidt vores leverandører efterlever vores retningslinjer.

Læs mere om Trygs forretningsetik på tryg.com her.