Om Tryg | Samfundsansvar | Ansvarlig offshoring

I 2015 udvidede Tryg sit offshoringprogram til at inkludere regnskab. I valget af partnere har Tryg lagt meget vægt på, at arbejdsforholdene er i orden, da Tryg udelukkende er interesseret i at indgå samarbejder, hvor menneske- og arbejdstagerrettighederne bliver respekteret. Der er samtidig blevet udarbejdet en risikoanalyse af alle partnere, før en kontrakt er blevet indgået.

I arbejdet med de forskellige partnere har Tryg samtidig været opmærksom på, at tilbyde ekstra uddannelse for at være sikker på, at partnerne har den rette ekspertise til at løse opgaverne tilfredsstillende. Derfor har medarbejdere fra Trygs offshoring partnere besøgt Tryg for at lære om vores systemer og processer. Trygs medarbejdere har også besøgt vores partners kontorer for bedre at forstå, hvordan de arbejder, for at lette supporten, når offshoring parternerne har skulle overtage de forskellige processer.

Tryg offshoring program har desværre også betydet, at vi er blevet nødt til at tage afsked med kollegaer. For at gøre det lettere for afskedigede medarbejdere at finde nye muligheder har Tryg indgået en new-placement aftale, der betyder at minimum 90% af de påvirkede medarbejdere skal have afklare deres situation inden for de første 12 måneder.

Læs mere om offshoring ved at klikke her