Om Tryg | Kontakt os | Klagemuligheder

Her har du en oversigt over de klagemuligheder du har som kunde i Tryg

Er du uenig i afgørelsen af din forsikringssag?

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling i Tryg, der har behandlet din forsikringssag. Hvis sagen kan løses på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for begge parter.

Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig er utilfreds med afgørelsen, har du forskellige klagemuligheder.

Klager der vedrører din skadesforsikring

Klager vedrørende private og erhvervsmæssige skadeforsikringer kan du rette til Kvalitetsafdelingen i Tryg, der så vil se på sagen med nye øjne og give sin vurdering.

Adressen er:

Tryg
Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Telefon: 72170390
E-mail: kvalitet@tryg.dk

Kan du ikke nå til enighed med Tryg?

Kan du ikke nå til enighed med Tryg, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Forsikringsoplysningen

Har du erhvervsforsikringer eller er du skadelidte i en sag, har du mulighed for at kontakte Forsikringsoplysningen for overordnet råd og vejledning.

Klager fra borgere bosat i andre EU-lande

EU-kommisionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email-adresse: tryg@tryg.dk.