Om Tryg | Kontakt os | Forstå din forsikringsoversigt

Forstå din forsikringsoversigt

Jeg har fået tilføjet en dækning på min forsikring. Hvorfor fremgår den ikke af min forsikringsoversigt?

Forsikringsoversigten indeholder en generel opsummering af oplysningerne på den enkelte forsikring. I tvivlsspørgsmål er det policen, eventuelt policetillæg, forsikringsbetingelserne og eventuelt korrespondance, der er gældende.

Bemærk, at nyere ændringer, der endnu ikke er trådt i kraft på eksisterende forsikringer, ikke fremgår af forsikringsoversigten.

Jeg har købt en ny forsikring. Hvorfor står den ikke på min forsikringsoversigt?

Forsikringsoversigten indeholder en generel opsummering af oplysningerne på den enkelte forsikring. I tvivlsspørgsmål er det der policen, eventuelt policetillæg, forsikringsbetingelserne og eventuelt korrespondance, der er gældende.

Bemærk, at nye forsikringer, der endnu ikke er trådt i kraft, ikke fremgår af forsikringsoversigten.

Hvorfor er præmien, der bliver opkrævet, højere end præmien på min forsikringsoversigt?

Beløb til opkrævning indeholder ikke skatter, afgifter og gebyrer som fx opkrævningsgebyr, stormflodsafgift, skadeforsikringsafgift eller arbejdsmiljøafgift, medmindre det fremgår af oversigten.

Trygs udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice. Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt.

Opkrævningsgebyret udgør pr. 1. januar 2017 38,50 kr. ved opkrævning ved indbetalingskort og 9,50 kr. pr. forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg videre til Betalingsservice (Nets). 

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til staten efter reglerne i "Lov om afgift af skadesforsikring". Det er en afgift, du skal betale til staten, hver gang du betaler dine forsikringer.

Særligt for indbo, villa og bilforsikring

For indbo og villaforsikring opkræves:

  • Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 60,00 kr. på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning af private skove.

For bilforsikring opkræves:

  • For hvert forsikringsbevis til bilforsikringer, opkræver vi et gebyr på 7,00 kr.
  • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84,00 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.
KO-for