Om Tryg | Fakta om Tryg | Finanstilsynets afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014

Finanstilsynet har offentliggjort afgørelse om delvis regnskabskontrol af Tryg A/S årsrapport 2014 den 15. januar 2016. Tryg A/S har taget påbuddet til efterretning.

Finanstilsynet har vurderet, at årsrapporten ikke opfylder informationsniveauet om goodwill. Informationerne vil blive implementeret i årsrapport 2015.

Påbuddet omhandler yderligere specifikation og oplysninger om foretagne skøn men har ingen effekt på indregningen i balancen. Resultat, balance og egenkapital er således uændret.

Download Finanstilsynets afgørelse (pdf)

Download Tryg A/S årsrapport 2015(pdf)