Om Tryg | Fakta om Tryg | Ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

Tryg Forsikring A/S

14. marts 2016 kl. 10.00


Hermed indkaldes i henhold til selskabets vedtægter § 10 til ordinær generalfor-samling den 14. marts 2016 kl. 10.00 på selskabets adresse Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

  2. Fremlæggelse af årsrapport for 2015 til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

  3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

  4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  6. Valg af revisor.

  7. Eventuelt.

Ballerup, den 25.februar 2016

Jørgen Huno Rasmussen
Bestyrelsesformand