Landbrug forsikring | Pension | Om død og invaliditet

Skal vi kontakte dig?


Ring mig op

Bestil tilbud

Fordelsprogram

Tryg Landbo og Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Du får rabat på en række forsikringer og adgang til fordele, der skaber tryghed i din hverdag.

Se fordelsprogram

Om død og invaliditet

Om invaliditet

Du kan miste erhvervsevnen som følge af sygdom eller ulykke. De fleste mister erhvervsevnen som følge af sygdom.

Tabet kan være af kortere eller længere varighed, og din erhvervsevne kan være mere eller mindre tabt. Hovedsagen er, at du og din familie risikerer at stå uden din indtægt.

Erstatninger ved invaliditet kan enten komme fra en ulykkesforsikring, hvis begivenheden skyldes en ulykke, eller fra en invaliderente, der dækker uarbejdsdygtighed uanset årsag ved tab af 2/3 af arbejdsevnen.

Ved dækning fra en ulykkesforsikring opgøres erstatningen som en medicinsk méngrad, der ikke tager hensyn til arbejdsevnen. Erstatningen sker som en engangsudbetaling. En invaliderente udbetales med et årligt beløb.

Ulykkesforsikring
Dansk Landbrugs Gruppelivsulykkesforsikring

Om død

Et menneske, der er gået bort, kan ikke erstattes. Men du kan selv være med til at afbøde de økonomiske følger af, at der ofte skal ske væsentlige ændringer.

Behovet for forsikring opgøres ved, at I taler sammen om, hvad den eller de efterladte i givet fald vil gøre. Det kan være omlægning af bedriften eller salg, der skal finansieres.

Det vigtige er, at det ikke kommer som en overraskelse, hvordan du og dine nærmeste står den dag, der er behov for forsikringen.

Livsforsikring