Landbrug forsikring | Pension
Pension Landbrug

Skal vi kontakte dig?


Ring mig op

Bestil tilbud

Fordelsprogram

Tryg Landbo og Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Du får rabat på en række forsikringer og adgang til fordele, der skaber tryghed i din hverdag.

Se fordelsprogram

Pension og liv - Landbrug

Hvilke forestillinger gør du dig om livet for dig som pensioneret landmand? Hvad er vigtigt? Hvad kan du leve uden?

Vores landbrugsassurandører står til rådighed for Landbrug & Fødevarers medlemmer og kan gennemføre en analyse over dine behov for pension.

Eventuelt kan det gøres i samarbejde med en af vores økonomikonsulenter. Det giver dig et godt beslutningsgrundlag for at vælge, hvilke former for livs- og pensionsforsikringer, der bedst passer til dig og din families behov.

Kontakt vores landbrugsafdeling

Om pensionering

Måske tror du, at gården rummer opsparing til din pension. Men når først ejendommen er solgt, og der er betalt salgsomkostninger, udskudt skat m.m., er det ikke sikkert, at der er det forventede overskud til at etablere din seniortilværelse for.

Gårdens nøgletal kan allerede i dag give et indtryk af, hvad der vil være tilbage, hvis gården skal sælges. Men ét er tal, noget andet er, hvad gården kan indbringe den dag, det bliver aktuelt at afhænde den.

Når svinepriserne svinger, og der kommer nye regler fra EU, påvirker det også prisdannelsen på gården, og de påvirkninger, der kommer udefra, er man ikke herre over.

Men du kan selv vælge at lave en opsparing til din egen alderdom, så du kan få friheden til at leve det liv, du gerne vil, når den tid kommer.