Landbrug forsikring | Pension | Gruppepension
Pension Erhverv

Skal vi kontakte dig?


Ring mig op

Bestil tilbud

Fordelsprogram

Tryg Landbo og Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Du får rabat på en række forsikringer og adgang til fordele, der skaber tryghed i din hverdag.

Se fordelsprogram

Gruppepension

Landbrug & Fødevarers Gruppepension

Hvem kan optages?

Aftalerne omfatter Landboforeningernes og familielandbrugsforeningernes aktive medlemmer og deres ægtefæller/samlevere. Bliver et aktivt medlem af en landboforening/familielandbrugsforening passivt medlem, fortsætter pensionsordningen uændret. Opsiger et medlem af en landboforening/familielandbrugsforening sit medlemskab, kan pensionsordningen fortsætte i Nordea Liv & Pension på de vilkår, der gælder for individuelt tegnede pensionsordninger.

Medlemsfordele

En af gruppepensionens væsentlige fordele er, at den del af indbetalingen, der går til administration, er meget lille. Gruppefordelen ses meget tydeligt ved en sammenligning mellem en gruppepensionsordning og en individuel pensionsordning.
Den generelle omkostningsbesparelse er ca. 50% i forhold til en individuel pensionsordning i Nordea Liv & Pension.

Hvorfor vælge Landbrug & Fødevarers Gruppepension?

Selv om Landboforeningernes Gruppeliv dækker de mest grundlæggende behov for personforsikring (invaliditet som følge af ulykke og død uanset årsag), har de fleste landmænd behov for yderligere personforsikring og behov for pensionsopsparing. Det er disse mere individuelle behov med særlig vægt på opsparingselementet, der dækkes i Landboforeningernes Gruppepension.

Landboforeningernes Gruppepension giver bl.a.:

  • opsparing til en god tilværelse som pensionist
  • midler til at sikre et godt generationsskifte, så næste generation får rimelige startvilkår
  • forsikring af indkomst og pensionsordning i tilfælde af tab af arbejdsevne
  • sikring af de efterladte i tilfælde af død.

Hvad kan Landboforeningernes Gruppepension indeholde?

Gruppepensionen er først og fremmest en opsparingsordning, der kan tegnes som en kapitalpension/ratepension eller livrente. Kapital- og ratepension kan suppleres med en børnepension, ligesom der kan tilknyttes en invaliderente og/eller ekstra sum ved død

Aldersgrænserne for udbetaling af pension afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din pensionsordning er oprettet. Den tidligste udbetalingsalder for en kapitalpension ligger mellem 60 og 62 år, og det seneste tidspunkt er mellem 75 og 77 år.
Udbetalingen af en ratepension kan tidligst starte, når du er mellem 60 og 62 år.

Man kan oprette kapital- og ratepension som en samlet gruppepensionsordning. Dermed opnår man en pensionsudbetaling bestående af både et engangsbeløb og et årligt beløb i 10 år.

Landmænd under 41 år kan oprette selvstændig invaliderente og dermed undlade at indbetale pensionsopsparingen. Præmien for denne forsikring er lidt højere end præmien for en invaliderente tegnet sammen med en pensionsopsparing. Denne mulighed er specielt interessant for de landmænd, der er i etableringsfasen.