Landbrug forsikring | Nyhedsbrev | Sådan brandsikrer du din høst

Høstbrande kan have mange årsager. Men ofte opstår de:

 • hvis dit udstyr ikke er ordentligt rengjort og vedligeholdt
 • når udstyret har kørt uafbrudt i lang tid
 • når det er tørt, varmt eller blæsende
 • sidst på eftermiddagen
 • når du er træt

Sådan kan du undgå høstbrande

Forbered dine maskiner
Før sæsonen
 • Smør maskinen ifølge smøreskema.
 • Efterse remme. Slappe remme kan glide og brænde.
 • Kontroller køler og køleslanger.
 • Efterse det elektriske system.
 • Efterse bremser og lejer for slitage, der kan give varmløbning.
 • Kontroller at slukningsudstyr er i orden og på plads.
Hver dag
 • Rengør motor og motorrum for støv.
 • Rens køleren.
 • Kontroller for olie og vand.
 • Rengør omkring udstødningssystemet og efterse for utætheder.
Efter sæsonen
 • Rens udstødningssystemet for støv, før du kører maskinen i garagen.
 • Rengør maskinen indvendigt og udvendigt, når høstsæsonen er afsluttet.
 • Afmonterer batteriet og opbevar det et tørt og frostfri sted.
 • Traktorer og andre maskiner med forbrændingsmotor må ikke parkeres i halmlader med let antændeligt oplag.
Sikr dine bygninger
Du kan kontrollere lageret i dine bygninger, så risikoen for selvantændelse bliver minimeret.
 • Sørg for, at det oplagrede materiale ikke har et fugtindhold over 15 %, at hele oplaget er jævnt tørt, at tørt materiale ikke fugtes og at måle varmeudvikling.
 • Temperaturen i oplaget bør ikke overstige 40-50 C. Når temperaturen op på 70-80 C, er risikoen for selvantændelse stor.
 • Hvor temperaturen overstiger 50 C, bør temperaturen kontrolleres mindst en gang om dagen.
 • Hvis du har mulighed for at lufte eller tørre materialet, bør dette gøres.
 • Hvor halmen oplagres i bigballer, bør temperaturen kontrolleres jævnligt i mindst tre uger, efter de er anbragt.
 • Er temperaturen over 40-50 C, anbefaler vi, at ballerne åbnes for at afkøles.
 • Ved 70-80 C bør ballerne ikke åbnes, men i stedet for køres ud af lageret og placeres adskilt, så risikoen for brandspredning ved evt. brand minimeres.

Minimer risikoen for skader med det rette udstyr

Det rigtige brandslukningsudstyr kan minimere skaderne. Derfor er det vigtigt, at du har de rigtige slukningsudstyr de rigtige steder. Se, hvad der kan bruge, hvor:

 • Pulverslukkere kan anvendes til slukning af brande i mejetærskere og traktorer.
 • Branddaskere kan bruges til at slukke brande i halm, tørt græs og lignede. Skovle kan evt. også bruges.
 • Vand er effektiv til slukning af brand i halm, støv og avner, men ikke til brand i benzin og olie.

Tryg anbefaler Firetrace – automatisk brandslukningssystem

Vi anbefaler alle vores landbrugskunder at få installeret Firetrace i deres landbrugsmaskiner.

Firetrace er et certificeret og godkendt automatisk brandslukningssystem for motorrummet. Det sikrer, at branden slukkes inden for ca. 10 sekunder og giver dig bedre tryghed.

Vi har indgået en aftale med Dania Brandteknik om montering af automatisk brandslukningssystem. Kontakt os på 87 25 92 10, hvis du vil vide mere.


Nyhedsbrev, maj 2014

Flere artikler om forsikring og landbrug

Se artikel oversigt

Skal vi kontakte dig?


Ring mig op

Bestil tilbud

Fordelsprogram

Tryg Landbo og Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Du får rabat på en række forsikringer og adgang til fordele, der skaber tryghed i din hverdag.

Se fordelsprogram