Landbrug forsikring | Nyhedsbrev |

En til- eller ombygning på din ejendom eller ændring i din bedrift og besætning kan have betydning for dine forsikringer. Derfor er det vigtigt, at du husker at informere os, når du laver ændringer.

Har du for eksempel foretaget forbedringer på ejendommen i løbet af vinteren, som betyder, at du har fået flere eller færre antal m2? Det kan betyde, at du måske er over- eller underforsikret. Eller har du planer om at bygge til eller om i løbet af foråret eller sommeren? Så er det vigtigt, at du allerede nu kontakter os, så du kan få den nødvendige forsikringsdækning.

Det kan også spille en rolle for dine forsikringer, hvis du fx har:

  • taget en eller flere bygninger i brug til andet formål end det oprindelige
  • udlejet bygninger
  • skiftet varmekilde eller tilføjet alternativ energi som fx solcelleanlæg, store eller små vindmøller
  • købt eller forpagtet mere jord, eller der er ændret til nye afgrøder
  • købt nye maskiner eller udskiftet nogle i løbet af vinteren. Alle selvkørende maskiner skal være noteret i policen for at være omfattet af forsikringen, og der kan også være andre redskaber og maskiner, som skal noteres.
  • planlagt udvidelse af din besætning, så du får flere dyr
  • udskiftet i medarbejderstaben, så der nu er flere eller færre medarbejdere.

Kontakt os på 87 25 92 10 mandag-torsdag fra kl. 8-17 og fredag fra kl. 8-16, så vi sammen kan gennemgå din police, eller hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Du kan også skrive til os på tryg-landbrug@tryg.dk.

Flere artikler om forsikring og landbrug

Se artikel oversigt

Skal vi kontakte dig?


Ring mig op

Bestil tilbud

Fordelsprogram

Tryg Landbo og Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Du får rabat på en række forsikringer og adgang til fordele, der skaber tryghed i din hverdag.

Se fordelsprogram