Landbrug forsikring | Forsikringer | Bygningsforsikring - Landbrug

Landbrugsforsikring - Large icon

Skal vi kontakte dig?


Ring mig op

Bestil tilbud

Fordelsprogram

Tryg Landbo og Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Du får rabat på en række forsikringer og adgang til fordele, der skaber tryghed i din hverdag.

Se fordelsprogram

Bygningsforsikring - Landbrug

Har du flere landbrugsejendomme, kan alle ejendommene forsikres på en og samme police.

Grunddækning

Forsikringen omfatter bygningsbrandforsikring inkl. el-skadedækning og forsikring mod storm mv., herunder anden pludselig skade.

Derudover indeholder forsikringen automatisk en ”flytteret”, hvilket betyder, at du kan flytte den opgjorte erstatning til et andet sted (matrikel nr.), hvis dette er behovet.

Hvis du er ejer af fredede eller bevaringsværdige bygninger, udvides forsikringen til at omfatte reparation/genopførelse ved anvendelse af tilsvarende byggemetoder- og materialer.

Alle ejendomme/bygninger er ikke ens, så derfor er det også forskellige forsikringsløsninger, som skal benyttes. Ved en grundig gennemgang sammen med landbrugsassurandøren findes der i fællesskab frem til den løsning, som passer til dine behov.

Du kan udvide grunddækningen med:

  • Stikledningsforsikring – for hele ejendommen 
  • Rørskadeforsikring – for beboelsesbygninger 
  • Insekt- og svampeskadeforsikring – for beboelsesbygninger 
  • Silo- og tankskadeforsikring – for gylletanke og siloer 
  • Huslejetabsforsikring – for driftsbygninger 
  • Entrepriseforsikring – ved ny- og ombygninger -
    Faktablad om entrepriseforsikring

Aftal et besøg med en landbrugsassurandør

Vi anbefaler, at du aftaler et besøg med vores lokale landbrugsassurandør, så I i fællesskab kan få sammensat den rigtige forsikring/forsikringsdækning til lige netop dit behov.

Ring til os på 87 25 92 10