Forsikringer | Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring  - som du ønsker den - hele livet.

Ulykkesforsikringen er fleksibel, så du kan tilpasse den efter det liv, du lever her og nu - på arbejde og i fritiden - som barn og ung, som voksen eller senior.

Saml dine forsikringer i Tryghedspakken og spar penge - Ulykkesforsikring

Beregn pris           Eller ring på 70 11 20 20

Fordele ved vores Ulykkesforsikring

Strakserstatning

Tilvalgsdækning, som betyder hurtig hjælp. Fx hvis fodboldkampen ender med et brækket ben betales et engangsbeløb på 10.000 kr. (2015 index)

Udvidet hjælp

Tilvalgsdækning, som giver dig ekstra hjælp i hverdagen til ting som rengøring, transport til behandlinger og tilskud til ekstra udgifter ved indlæggelser, hvis du kommer ud for en ulykke.

Særligt for børn og unge

 • Gratis første leveår - Du får vores nye Tryg Barn Minimum gratis i dit barns første leveår.

 • Kritisk sygdom - Tilvalgsdækning. Udbetaler et engangsbeløb, hvis dit barn rammes af en kritisk sygdom.

 • Farlig sport - altid med til børn under 18 år, så du ikke behøver at tænke på, om forsikringen dækker, når dit barn skal afprøve spændende sportsaktiviteter.

Udvidet rådgivning

Giver dig mulighed for adgang til en socialrådgiver, vejledning om ventetid hos behandlingssteder, hjælp til at få overblik over dine forsikringer og kontakt til vores rådgivende læge, hvis du er i tvivl, om du får den rigtige behandling.

Tryghed fra første færd

Ulykkesforsikringen er sammensat, så den sikrer, at du – uanset alder – altid kan være sikker på, at få den rigtige hjælp, når du kommer ud for en Ulykke.

Ulykkesforsikringen består af en række dækninger, der altid er med. Desuden kan du udvide med en række tilvalgsdækninger, så du får netop den dækning, du ønsker for din ulykkesforsikring.

Børneforsikring i tre forskellige størrelser

Med Tryg Børneforsikring får du en helt unik mulighed for at sikre dit barn døgnet rundt ved at samle ulykkes-, sygdoms- og sundhedsforsikring samlet i én pakke. Så får du mere tryghed til dit barn.

Vælg mellem 3 forskellige størrelser:

 • Tryg Barn Minimum
  En helt uundværlig forsikring i tilfælde af ulykker
 • Tryg Barn Basis
  Dækker både ved ulykke og alvorlig sygdom
 • Tryg Barn Super
  Den samlede pakke, hvor dit barn også får en god sundhedsforsikring

Få Tryg Barn Minimum gratis i dit barn første leveår – Bestil nu

Læs mere om Børneforsikringens dækninger og priser her

Ungdomsulykke 18-25 år - Grunddækninger

Særligt for Ungdomsulykke

Giver dig ro til at koncentrere dig om at skabe den fremtid, du ønsker med vished for, at der bliver taget hånd om dig, hvis der sker dig noget undervejs. Gælder indtil du fylder 25 år.

Hvis du som barn har været forsikret med en Børneulykke, fortsætter forsikringen automatisk som Ungdomsulykke, når du fylder 18 år. Begravelseshjælp ændres til en almindelig dødsfaldsdækning, hvor du selv kan vælge forsikringssummen.

Dækning for Farlig sport bortfalder som del af grunddækningen, og du skal derfor huske at fortælle os, hvis du dyrker sportsaktiviteter, der er omfattet af vores liste over farlige sportsgrene.

Fysisk varigt mén

Dækker, hvis du får et fysisk varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. Du vælger selv din forsikringssum, og om du skal være dækket fra en minimum méngrad på 5% eller 8%.

Fysisk varigt mén er de fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du må leve med resten af livet. Det fysiske varige mén fastsættes ud fra  Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Fysisk varigt mén dækker også

 • almindelig sportsudøvelse 
 • ildebefindende/besvimelse 
 • redning eller forsøg på redning af menneskeliv 
 • hvis du får en infektion gennem ører, øjne eller mund  i forbindelse med udførelse af din beskæftigelse i Danmark, Norden eller i et EU/EØS-land

Psykisk varigt mén

Tilvalgsdækning, som dækker de psykiske varige følger efter ulykkestilfælde.  Forsikringssum og minimum méngrad er den samme, som du har valgt for fysisk varigt mén.

Behandling hos psykolog

Du kan få behandling hos psykolog efter et ulykkestilfælde, indtil méngraden er  fastsat, dog maksimalt 20 timer.

Knallert, scooter eller motorcykel

Dækker hvis du får et fysisk varigt mén, fordi du kommer ud for et ulykkestilfælde som fører af indregistreret motorcykel og lignende - scooter, knallert, ATV.

Du skal huske at fortælle os, at du er fører af indregistreret motorcykel eller lignende. Hvis du ikke giver os besked, kan erstatningen nedsættes.

Transport- og behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til behandlingsstedet.

Dækker desuden udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor efter et ulykkestilfælde indtil méngraden er fastsat. I alt op til 12 måneder fra skadedatoen.

Dødsfald

Giver erstatning til de efterladte, hvis du dør. Forsikringssummen er 50.000 kr. som  standard, men du kan vælge en højere sum, hvis du ønsker det.

Ungdomsulykke 18-25 år - Tilvalgsdækninger

Farlig sport

Det er kun nødvendigt at købe tilvalg for farlig sport, hvis du er medlem af en klub og deltager i stævner og konkurrencer, og din sportsgren fremgår af vores liste:

 • Motor-, knallert-, ATV-/crosser-, eller racerbådsløb af enhver art.
 • Boksning eller andre selvforsvars- og kampsportsgrene (træning uden fysisk kontakt er alm. sportsudøvelse).
 • Bjergbestigning
 • Rappelling på bjergvæg
 • Faldskærmsudspring
 • Drageflyvning
 • Kunstflyvning
 • Paraglidning
 • Ultralightflyvning
 • Rafting
 • Udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående
strakserstatning ved knoglebrud

Tilvalgsdækning, der dækker, hvis du får et knoglebrud, helt eller delvist overrevet korsbånd, totalt overrevet akillessene eller menisklæsion i knæ som følge af et ulykkestilfælde.

Knoglebrud er brud på kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled, mellemhånd, ryg, bækken, hofte, lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod.

Udbetaler et engangsbeløb på 10.135 kr. (2016) – så snart skaden er diagnosticeret af en læge. Og beløbet fratrækkes ikke en senere udbetaling af erstatning for fysisk varigt mén.

tyggeskade

Tilvalgsdækning, der dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling,  når skade på tænder opstår ved spisning, og årsagen til skaden er en fremmed  genstand i maden.

Forsikringen dækker én endelig behandling. Det betyder, at forsikringen ikke dækker, hvis behandlingen senere skal genoptages, herunder reparation og almindelig vedligeholdelse.

Udvidet varigt mén

Tilvalgsdækning, der sikrer dig en højere erstatning efter et ulykkestilfælde.

 • Dobbelterstatning - vi udbetaler dobbelterstatning ved et fysisk varigt mén på 30 % eller derover.
 • Tab af syn eller hørelse - vi forhøjer erstatningen til 100 %, hvis du bliver fuldstændig blind på et i forvejen rask øje – når du allerede var blind på det andet øje. Vi forhøjer erstatningen til 75 %, hvis du bliver fuldstændig døv på et øre med i forvejen normal hørelse – når du allerede var døv på det andet øre.
 • Amputation - forsikringen forhøjer erstatningen for et fysisk varigt mén, hvis du mister en legemsdel.
Udvidet hjælp

Giver mulighed for udvidet hjælp, når du har været udsat for et ulykkestilfælde.

Udvidet hjælp gælder fra det øjeblik, at behovet for hjælpen opstår, og ulykkestilfældet er anmeldt til og anerkendt af os, selv om det varige mén endnu ikke er fastsat.

 • Hospitalskompensation – 300 kr. pr. dag i op til 12 måneder ved indlæggelse i minimum 5 sammenhængende dage.
 • Rengøringshjælp – minimum 2 timer én gang om ugen – i alt op til 20 timer.
 • Ekstra transportudgifter – op til 6 gange pr. ulykkestilfælde til og fra et behandlingssted op til 50 km fra din bopæl.
Sygdom

Dækker, hvis du får diagnosticeret en alvorlig sygdom - se hvilke sygdomme, der er dækket nedenfor.

Tilvalgsdækningen sygdom dækker også Hospitalskompensation, Rengøringshjælp og Ekstra transportudgifter.

Erstatning udbetales som en procentdel af forsikringssummen på 608.100 kr. (2016).

Sygdomme omfattet af forsikringen:

 • Azheimers

 • Parkinson

 • Apopleksi  (hjerneblødning/blodprop i hjernen)

 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme), eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse.

 • Godartet hjernesvulst (hjernetumor)

 • Aorta aneurisme (udposning af hovedpusåren)

 • Operationskrævende hjertesygdom

 • Multipel sklerose (MS)

 • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

 • Nedsat syn

 • Nedsat hørelse

 • Leddegigt (reumatiod artrit, leddegigt)

 • Kronisk betændelse i tarmen (Colitis Ulcerosa/ulserøs colit)

 • Morbus Chron (Chrons sygdom)

 • Transplantation

 • Skizofreni

Læs mere i forsikringsbetingleserne

Erstatning udbetales som en procentdel af forsikringssummen på 608.100 kr. (2016).

Kritisk sygdom

Tilvalgsdækningen Kritisk sygdom omfatter visse kritiske sygdomme, og udbetaler et engangsbeløb på 101.350 kr., hvis du får konstateret en kritisk sygdom.

Disse kritiske sygdomme er omfattet af forsikringen:

 • Epilepsi
 • Meningitis forårsaget af bakterier (hjernehindebetændelse)
 • Følger efter Borreliainfektion eller Tick Borne Encephalitis (TBE)
 • Leddegigt (reumatoid artrit)
 • Visse kræftformer
 • Kronisk nyresvigt
 • Cystisk fibrose
 • Calves-Legg-Perthes

Læs mere i forsikringsbetingelserne

Voksenulykke 25-70 år - Grunddækninger

Særligt for Voksenulykke

Har du en forsikring gennem dit job eller din fagforening, så gælder den ofte kun i  din arbejdstid og sjældent ved sygdom. Derfor er det en god idé, at du også sikrer dig. Voksenulykke kan udvides med dækning for Sygdom - så er du sikret hele vejen rundt. Gælder indtil du er fyldt 70 år.

Hvis du har været forsikret med en Ungdomsulykke hos os, fortsætter forsikringen automatisk som Voksenulykke, når du er fyldt 25 år. Tilvalgsdækningen Kritisk sygdom ophører samtidig, men den øvrige forsikring  fortsætter uændret.

Fysisk varigt mén

Dækker, hvis du får et fysisk varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. Du vælger selv din forsikringssum, og om du skal være dækket fra en minimum méngrad på 5% eller 8%.

Fysisk varigt mén er de fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du må leve med resten af livet. Det fysiske varige mén fastsættes ud fra  Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Fysisk varigt mén dækker også

 • almindelig sportsudøvelse 
 • ildebefindende/besvimelse 
 • redning eller forsøg på redning af menneskeliv 
 • hvis du får en infektion gennem ører, øjne eller mund i forbindelse med udførelse af din beskæftigelse i Danmark, Norden eller i et EU/EØS-land

Psykisk varigt mén

Tilvalgsdækning, som dækker de psykiske varige følger efter ulykkestilfælde.  Forsikringssum og minimum méngrad er den samme, som du har valgt for fysisk varigt mén.

Behandling hos psykolog

Du kan få behandling hos psykolog efter et ulykkestilfælde, indtil méngraden er  fastsat, dog maksimalt 20 timer.

Knallert, scooter eller motorcykel

Dækker hvis du får et fysisk varigt mén, fordi du kommer ud for et ulykkestilfælde som fører af indregistreret motorcykel og lignende - scooter, knallert, ATV.

Du skal huske at fortælle os, at du er fører af indregistreret motorcykel eller lignende. Hvis du ikke giver os besked, kan erstatningen nedsættes.

Transport- og behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til behandlingsstedet.

Dækker desuden udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor efter et ulykkestilfælde indtil méngraden er fastsat. I alt op til 12 måneder fra skadedatoen.

Dødsfald

Giver erstatning til de efterladte, hvis du dør. Forsikringssummen er 50.000 kr. som  standard, men du kan vælge en højere sum, hvis du ønsker det.

Voksenulykke 25-70 år - Tilvalgsdækninger

Farlig sport

Dækker ved skader efter farlig sport:

 • Motor-, knallert-, ATV-/crosser-, eller racerbådsløb af enhver art. 
 • Boksning eller andre selvforsvars- og kampsportsgrene (træning uden fysisk kontakt er alm. sportsudøvelse). 
 • Bjergbestigning
 • Rappelling på bjergvæg
 • Faldskærmsudspring
 • Drageflyvning 
 • Kunstflyvning 
 • Paraglidning
 • Ultralightflyvning
 • Rafting
 • Udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående
Strakserstatning ved knoglebrud

Tilvalgsdækning, der dækker, hvis du får et knoglebrud, helt eller delvist overrevet korsbånd, totalt overrevet akillessene eller menisklæsion i knæ som følge af et ulykkestilfælde.

Knoglebrud er brud på kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled, mellemhånd, ryg, bækken, hofte, lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod.

Udbetaler et engangsbeløb på 10.135 kr. (2016) – så snart skaden er diagnosticeret af en læge. Og beløbet fratrækkes ikke en senere udbetaling af erstatning for fysisk varigt mén.

Tyggeskade

Tilvalgsdækning, der dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, når skade på tænder opstår ved spisning, og årsagen til skaden er en fremmed genstand i maden.

Forsikringen dækker én endelig behandling. Det betyder, at forsikringen ikke dækker, hvis behandlingen senere skal genoptages, herunder reparation og almindelig vedligeholdelse.

Udvidet varigt mén

Tilvalgsdækning, der sikrer dig en højere erstatning efter et ulykkestilfælde.

 • Dobbelterstatning - vi udbetaler dobbelterstatning ved et fysisk varigt mén på 30 % eller derover. 
 • Tab af syn eller hørelse - vi forhøjer erstatningen til 100 %, hvis du bliver fuldstændig blind på et i forvejen rask øje – når du allerede var blind på det andet øje. Vi forhøjer erstatningen til 75 %, hvis du bliver fuldstændig døv på et øre med i forvejen normal hørelse – når du allerede var døv på det andet øre. 
 • Amputation - forsikringen forhøjer erstatningen for et fysisk varigt mén, hvis du mister en legemsdel. 
Udvidet hjælp

Giver mulighed for udvidet hjælp, når du har været udsat for et ulykkestilfælde.

Udvidet hjælp gælder fra det øjeblik, at behovet for hjælpen opstår, og ulykkestilfældet er anmeldt til og anerkendt af os, selv om det varige mén endnu ikke er fastsat.

 • Hospitalskompensation – 300 kr. pr. dag i op til 12 måneder ved indlæggelse i minimum 5 sammenhængende dage. 
 • Rengøringshjælp – minimum 2 timer én gang om ugen – i alt op til 20 timer. 
 • Ekstra transportudgifter – op til 6 gange pr. ulykkestilfælde til og fra et behandlingssted op til 50 km fra din bopæl.
 
Sygdom

Tilvalgsdækning, der udbetales, hvis du får diagnosticeret en sygdom fra vores liste - se listen nedenfor.

Erstatning udbetales som en procentdel af forsikringssummen på 608.100 kr. (2016).

Tilvalgsdækningen sygdom dækker også Hospitalskompensation, Rengøringshjælp og Ekstra transportudgifter.

Sygdomme omfattet af forsikringen:

 • Azheimers 
 • Parkinson 
 • Apopleksi  (hjerneblødning/blodprop i hjernen) 
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme), eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse. 
 • Godartet hjernesvulst (hjernetumor) 
 • Aorta aneurisme (udposning af hovedpusåren) 
 • Operationskrævende hjertesygdom 
 • Multipel sklerose (MS) 
 • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) 
 • Nedsat syn 
 • Nedsat hørelse 
 • Leddegigt (reumatiod artrit, leddegigt) 
 • Kronisk betændelse i tarmen (Colitis Ulcerosa/ulserøs colit) 
 • Morbus Chron (Chrons sygdom) 
 • Transplantation 
 • Skizofreni

Læs mere i forsikringsbetingleserne

Erstatning udbetales som en procentdel af forsikringssummen på 608.100 kr.  (2016).

Seniorulykke fra 70 år - Grunddækninger

Særligt for Seniorulykke

Du skal ikke afgive helbredserklæring, for at blive forsikret med Seniorulykke.

Du vælger selv din forsikringssum for både varigt mén og dødsfald. Hvis du kommer ud for et ulykkestilfalde, sker der ikke fradrag i erstatningen på grund af alder.

Hvis du har været forsikret med en Voksenulykke hos os, kan du fortsætte med at være forsikret med de tilvalgsdækninger, du valgte, da du købte din ulykkesforsikring – dog med undtagelse af Tyggeskade og Sygdom – disse to dækninger ophører automatisk, når du fylder 70 år.

Fysisk varigt mén

Dækker, hvis du får et fysisk varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. Du vælger selv din forsikringssum, og om du skal være dækket fra en minimum méngrad på 5% eller 8%.

Fysisk varigt mén er de fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du må leve med resten af livet. Det fysiske varige mén fastsættes ud fra  Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Fysisk varigt mén dækker også

 • almindelig sportsudøvelse 
 • ildebefindende/besvimelse 
 • redning eller forsøg på redning af menneskeliv 
 • hvis du får en infektion gennem øjne, ører eller mund i forbindelse med udførelse af din beskæftigelse i Danmark, Norden eller i et EU/EØS-land

Psykisk varigt mén

Tilvalgsdækning, som dækker de psykiske varige følger efter ulykkestilfælde.  Forsikringssum og minimum méngrad er den samme, som du har valgt for fysisk varigt mén.

Behandling hos psykolog

Du kan få behandling hos psykolog efter et ulykkestilfælde, indtil méngraden er  fastsat, dog maksimalt 20 timer.

Knallert, scooter eller motorcykel

Dækker hvis du får et fysisk varigt mén, fordi du kommer ud for et ulykkestilfælde som fører af indregistreret motorcykel og lignende - scooter, knallert, ATV.

Du skal huske at fortælle os, at du er fører af indregistreret motorcykel eller lignende. Hvis du ikke giver os besked, kan erstatningen nedsættes.

Transport- og behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til behandlingsstedet.

Dækker desuden udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor efter et ulykkestilfælde indtil méngraden er fastsat. I alt op til 12 måneder fra skadedatoen.

Dødsfald

Giver erstatning til de efterladte, hvis du dør. Forsikringssummen er 50.000 kr. som  standard, men du kan vælge en højere sum, hvis du ønsker det.

Seniorulykke fra 70 år - Tilvalgsdækning

Farlig sport

Det er kun nødvendigt at købe tilvalg for farlig sport, hvis du er medlem af en klub og deltager i stævner og konkurrencer, og din sportsgren fremgår af vores liste:

 • Motor-, knallert-, ATV-/crosser-, eller racerbådsløb af enhver art. 
 • Boksning eller andre selvforsvars- og kampsportsgrene (træning uden fysisk kontakt er alm. sportsudøvelse). 
 • Bjergbestigning
 • Rappelling på bjergvæg
 • Faldskærmsudspring
 • Drageflyvning 
 • Kunstflyvning 
 • Paraglidning
 • Ultralightflyvning
 • Rafting
 • Udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående
Strakserstatning ved knoglebrud

Tilvalgsdækning, der dækker, hvis du får et knoglebrud, helt eller delvist overrevet korsbånd, totalt overrevet akillessene eller menisklæsion i knæ som følge af et ulykkestilfælde.

Knoglebrud er brud på kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled, mellemhånd, ryg, bækken, hofte, lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod.

Udbetaler et engangsbeløb på 10.135 kr. (2016) – så snart skaden er diagnosticeret af en læge. Og beløbet fratrækkes ikke en senere udbetaling af erstatning for fysisk varigt mén.

Udvidet hjælp

Giver mulighed for udvidet hjælp, når du har været udsat for et ulykkestilfælde.

Udvidet hjælp gælder fra det øjeblik, at behovet for hjælpen opstår, og ulykkestilfældet er anmeldt til og anerkendt af os, selv om det varige mén endnu ikke er fastsat.

 • Hospitalskompensation - 300 kr. pr. dag i op til 12 måneder ved indlæggelse i minimum 5 sammenhængende dage. 
 • Rengøringshjælp - minimum 2 timer én gang om ugen - i alt op til 20 timer.
 • Ekstra transportudgifter - op til 6 gange pr. ulykkestilfælde til og fra et behandlingssted op til 50 km fra din bopæl.

Ofte stillede spørgsmål om Ulykkesforsikring

Hvad er en ulykke?

I forsikringsmæssig sammenhæng dækker Tryg efter markedets nyeste definition på en ulykke:

"Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade".

 • Ulykken skal ske "pludseligt". Der skal være meget kort tid mellem det, der sker, og skaden, der opstår. Er en længerevarende belastning årsag til en skade, betragtes det ikke som en ulykke.

 • Der skal være en sammenhæng mellem hændelsen og skaden. Det vil sige, at hændelsen i sig selv skal være egnet til at forårsage skaden.

 • Er der tale om dødsfald, skal ulykken være den direkte årsag.

Der er tale om en ulykke, hvis du fx får en tagsten i hovedet, bliver kørt ned af en cyklist eller snubler og forvrider knæet.

Hvordan fastsættes erstatningen for varigt mén?

En ulykkesforsikring giver erstatning ved skader, der giver dig varige mén. Det varige mén fastsættes efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

Hvordan fastsættes erstatningen for varigt mén?

En ulykkesforsikring giver erstatning ved skader, der giver dig varige mén. Det varige mén fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på det tidspunkt, hvor tilstanden er stabil og varig.

Hvis en ulykke medfører et varigt mén på 10 %, udbetales en erstatning, der svarer til 10 % af forsikringssummen for invaliditet. Hvis summen er 1 mio. kr., får du således udbetalt 100.000 kr. skattefrit i erstatning.

Hvis du inden for et år efter en ulykke dør som en direkte følge af ulykken, udbetaler vi den aftalte forsikringssum til dine nærmeste pårørende , med mindre andet skriftligt er aftalt med os. Hvis du inden da har fået udbetalt for et varigt mén som følge af ulykken, vil denne erstatning blive fratrukket dødsfaldserstatningen.

Er jeg dækket ved al slags sport?

Hvis du dyrker farlig sport, skal du vælge en tilvalgsdækning for at være dækket, hvis du er medlem af en klub.

I forbindelse med ulykkesforsikring betragter vi følgende som farlig sport:

 • Motorløb, knallertløb, racerbådsløb af enhver art
 • Boksning eller andre selvforsvars- og kampsportsgrene (træning uden fysisk kontakt er almindelig sportsudøvelse). Læs mere i punkt 7.1.3 i betingelserne 
 • Bjergbestigning
 • Rapelling på bjergvæg
 • Faldskærmsudspring
 • Drageflyvning
 • Kunstflyvning
 • Paragliding
 • Ultralightflyvning
 • Rafting

... og udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående.

 

Er der noget en ulykkesforsikring ikke dækker?

Ja, der er tilfælde hvor ulykkesforsikringen ikke dækker. Det er fx

 • Skader, der skyldes sygdom eller latente sygdomsanlæg. Heller ikke hvis skaden er opstået eller forværret under en ulykke. Du kan dog udvide din forsikring med tilvalgsdækningen Sygdom, som dækker visse  sygdomme.
 • Skader, der er sket med forsæt. Altså skader, du med vilje påfører dig selv.
 • Ulykker, der skyldes grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse. 

Læs mere i forsikringsbetingelserne

Kan jeg købe en ulykkesforsikring, hvis jeg lider af en sygdom?

Ja, du kan købe en ulykkesforsikring hos os, selv om du er syg eller har et handicap. Naturligvis betaler vi ikke for tidligere skader eller sygdomme, men får du det værre pga. en ulykke, dækker vi forværringen.

Image: Ulykke 220x240Bestil et tilbud

Ring mig op

Nyttige links

Anmeld skader
Sundhedsportalen - gode råd om psykiske og fysiske problemer

Fakta og betingelser

Gældende for forsikringen beskrevet her på siden.
Fakta
Betingelser
Facts Accident Insurrance
Terms in English

Har du allerede forsikringen?

Har du allerede en ulykkesforsikring hos Tryg, kan der gælde andre forsikringsbetingelser for dig.
Se tidligere versioner af betingelser

Spar 20 % på dine forsikringer

Når du samler dine forsikringer i Tryg, sparer du penge på de vigtigste forsikringer. Du får rabat og samtidig adgang til de mange Tryg Plus-fordele.
Læs mere om Tryghedspakken