Forsikringer | Sundhedsforsikring

Hurtig adgang til undersøgelse og behandling.

Med Tryg Sundhedsforsikring får du hurtigt hjælp på et privathospital, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Du skal med andre ord ikke gå og vente på at komme til undersøgelse eller i behandling. 

Bestil et tilbud          Eller ring på 70 11 20 20

Fordele ved vores sundhedsforsikring

Min sundhedsprofil

Du får adgang til app'en Min Sundhedsprofil. Min Sundhedsprofil er et personligt værktøj, som kan hjælpe dig i forhold til sundhed, forebygge sygdomme og give dig motivation til en sund livsstil i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Min sundhedsprofil Plus

Tilvalgsdækning som hjælper dig med at nå dine livsstilsmål ved motiverende samtaler via videokonference med personer med erfaring inden for livsstilsændringer.

Udvidet hjælp

Tilvalgsdækning som yder ekstra hjælp i hverdagen til medicin, rengøring og transport til forundersøgelser, operation og eller til hjemmesygeplejeske, diætist eller rekreation, hvis det er ordineret af speciallæge.

Fysisk behandling

Tilvalgsdækning der kan give hjælp med fysioterapi, kiropraktik, akupunktur eller zoneterapi. God at have ved fx smerter i ryggen eller knæet skal genoptrænes efter en skade.

Grunddækninger

Forundersøgelse

Forsikringen dækker udgifter til de undersøgelser, som skønnes nødvendige for at stille en diagnose. Fx til røtgenundersøgelser, MR scanninger o.l.

Operation

Forsikringen dækker behandlinger og operationer, der udføres af relevante speciallæger, og som efter lægelig vurdering vil kunne reducere sygdommen væsenligt eller helt kurere sygdommen.

Medicin under indlæggelse

Forsikringen dækker medicin under indlæggelse på privathospital/privatklinik.

Genoptræning

Forsikringen dækker genoptræning i op til 6 måneder, direkte efter indlæggelse eller operation, når genoptræning er nødvendig.

Genoptræning dækker primært fysioterapi, ergoterapi eller talepædagogik.

Efterkontrol

Forsikringen dækker ambulant efterkontrol i forbindelse med behandling på privathospital/privatklinik.

Second opinion

Står du i en situation, hvor du skal tage en særlig vanskelig medicinsk beslutning, fx i forbindelse med en risikofyldt operation, dækker forsikringen udgifterne til yderligere en medicinsk vurdering af speciallæge.

Smerteudredning

Forsikringen dækker udgifter op til 15.000 kr. til udredning af smerte på tværfaglig smerteklinik.

Allergiudredning

Forsikringen dækker op til 5.000 kr. pr. sygdom, til udredning for allergi til at kunne stille en diagnose.

Liggende transport

I forbindelse med en operation, betalt  af forsikringen, dækkes liggende transport mellem hjemmet og behandlingsstedet, når du ikke kan transporteres i bil eller med offentlig transport.

Psykiater

Forsikringen dækker lægeordineret psykiatrisk konsultation. Vi dækker op til 12 konsultationer hos psykiater pr. sygdom eller skade.

Akut krisehjælp hele døgnet

Forsikringen dækker krisehjælp med op til 5 timer, når du har fået en akut psykisk krise.

Tilvalgsdækninger

Fysiske behandlinger

Dækker fysioterapi, kiropraktik, akupunktur og zoneterapi med sammenlagt 12 behandlinger pr. år ved fx skuldersmerter eller rygsmerter.

Psykologhjælp

Dækker konsultationer hos psykolog med sammenlagt 12 behandlinger pr. år ved fx stress, depression eller personlig krise.

Udvidet hjælp

Dækker transport, ledsagertransport, hjemmehjælp, hjemme sygeplejeske, rekreation, medicin efter indlæggelse og konsultationer hos diætist. 

Min Sundhedsprofil Plus

Hjælper dig med at nå dine livsstilsmål ved motiverende samtaler via videokonference med personer med erfaring inden for livsstilsændringer.

Sundhedstjek

Få et årligt fysisk sundhedstjek på 15-20 minutter, som kan vise skjulte sygdomme ved simple prøver af fx blodtryk, blodsukker, BMI og kolesterol. Samtidig får du en coachende samtale som motiverer dig til eventuelle ændringer.

Diagnoseforsikring

Ønsker du blot at få stillet en diagnose hurtigt og så fortsætte behandlingen i det offentlige sundhedssystem, så er det muligt med vores Diagnoseforsikring.
Har din egen læge henvist dig til udredning af sygdom eller skader i det offentlige sygehusvæsen, kan du med Diagnoseforsikringen blive udredt via privathospital eller privatklinik og få stillet en diagnose.

Læs mere om diagnoseforsikring

Sundhedsforsikring

Ring mig op

Brug din sundhedsforsikring

Se hvordan du bruger din sundhedsforsikring

Fakta og betingelser

Gældende for forsikringen beskrevet her på siden.
Fakta
Betingelser

Har du allerede forsikringen?

Har du allerede en sundhedsforsikring hos Tryg, kan der gælde andre forsikringsbetingelser for dig.
Se tidligere versioner af betingelser