Forsikringer | Entrepriseforsikring for private

Entrepriseforsikring

Kontakt os

For at høre mere eller for at få et tilbud på en entrepriseforsikring.

Bestil tilbud

Eller ring på 44 20 45 50

Download

Faktablad

Entrepriseforsikring for private

- når du vil sikre dit byggeri.

Skal du bygge nyt hus eller om/tilbygge det gamle, er en entrepriseforsikring din sikring for uforudsete udgifter, hvis uheldet er ude. 

Skader, der opstår i forbindelse med byggeri, er normalt ikke dækket af din husforsikring. Selvom du har en momsregistreret entreprenør til at hjælpe dig, er det ikke sikkert, hans forsikring dækker. En entrepriseforsikring sikrer dig mod uforudsete udgifter, hvis der sker skader under byggeriet.

Entrepriseforsikringen dækker bl.a.:

  • Ved tyveri af byggematerialer
  • Sætningsskader på den eksisterende bolig
  • Følgeskader efter en fejlkonstruktion

Forsikringen dækker ikke byggesjusk og normal afhjælpning af fejl og mangler i forbindelse med byggeriet.


Kontakt os

Ring til os på 44 20 45 50 - mandag til fredag mellem 8 og 16 - for at høre mere om entrepriseforsikring.

Entrepriseforsikringen kan indeholde tre All-Risk dækninger


All Risks forsikring -Obligatorisk standarddækning
All-Risk-forsikring omfatter byggeriet og byggematerialer. Fx tyveri af og hærværk på byggematerialer. Forsikringen omfatter det stykke arbejde, som håndværkeren skal udføre.

Bestående bygning - Tilvalgsdækning
Dækker skader på den allerede eksisterende bygning - fx sætningsskader. Du kan kun købe denne dækning, hvis der er tale om en ombygning, tilbygning eller renovering.

Bygherreansvar - Tilvalgsdækning
Denne dækning omfatter de skader på andre personer og deres ting, man som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for.

Denne dækning omfatter også håndværkerens ansvar for skade på andre personer i forbindelse med farligt arbejde.

  • Nedramning af pæle og spuns samt optrækning af spuns
  • Midlertidig grundvandssænkning
  • Undermuring og understøbning
  • Afstivningsarbejde
  • Sprængsningsarbejde

Hvor længe gælder forsikringen?

Forsikringen dækker i bygge- og anlægsperioden. Herudover omfatter forsikringen en afhjælpningsperiode på 12 måneder.

OBS!! Vær opmærksom på, at forsikringen kun kan tegnes, inden byggeriet påbegyndes.