Forsikringer | Spørgsmål og svar om årsrejseforsikring

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om vores årsrejseforsikring. Hvis du ikke finder svaret her, så ring endelig til os på tlf. 70 11 20 20.

Spørgsmål og svar om rejseforsikring

Jeg har en kronisk lidelse - hvordan dækker min rejseforsikring?

Din rejseforsikring dækker dig også selv om du har en kronisk lidelse, men du skal være opmærksom på, om du er rask nok til at rejse – inden du bestiller rejsen og umiddelbart inden du skal rejse.

En kronisk sygdom kan være medicinsk set stabil, uden at være stabil i forsikrings- og dækningsmæssig forstand. Det er derfor altid Trygs læger, der afgør, om den kroniske tilstand er stabil nok til, at du vil være dækket på din planlagte rejse.

Du skal søge om forhåndsvurdering, hvis du ikke kan opfylde et eller flere af følgende krav:

Din tilstand i en periode op til din rejse har været stabil uden nogen form for forværring, som

  • har krævet kontakt til læge eller 
  • har medført plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse.

Det koster ikke noget at få en forhåndsvurdering, og du skal ikke betale mere for din forsikring, selv om du er kronisk syg.

Forhåndsvurderingen får du lavet ved at svare på følgende spørgsmål:

1. Har du være indlagt på hospitalet inden for de sidste 2 måneder?
2. Har du gennemgået en operation inden for de sidste 2 måneder?
3. Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge inden for de sidste 2 måneder?
4. Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling indenfor de sidste 2 måneder?
5. Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler indenfor de sidste 2 måneder?
6. Er du indkaldt eller henvist til undersøgelse/behandling eller skrevet op på venteliste?
7. Har du undladt at opsøge læge/fravalgt behandling?
8. Har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?

Hvis du svarer JA til et af spørgsmålene, skal du ringe til Falck Global Assistance på 44 20 46 55 og få en vurdering af din konkrete situation.

Forhåndsvurderingen gælder for en konkret rejse, så næste gang, du skal rejse, skal du igen sikre dig, at dit helbred er klar til det. Husk også at få foretaget en forhåndsvurdering, hvis du ikke har været stabil med din sygdom, inden du bestiller din rejse.

Skal jeg også forhåndsvurderes ved almindelig forbigående sygdom?

Forsikringen dækker sygdom, der opstår akut på rejsen. Forsikringen dækker ikke, hvis sygdommen har vist symptomer i de sidste 2 måneder inden din rejse – eller 2 måneder før, at du bestiller din rejse.

Hvis du har haft en forbigående sygdom inden for de sidste 2 måneder, hvor du har været hos lægen, fået medicin, været til ekstra undersøgelser på hospitalet eller har været indlagt, så bør du få lavet en forhåndsvurdering, for at være sikker på, at du vil være dækket, hvis sygdommen skulle dukke op igen på rejsen.

Forhåndsvurderingen får du lavet ved at svare på følgende spørgsmål:

1. Har du være indlagt på hospitalet inden for de sidste 2 måneder?
2. Har du gennemgået en operation inden for de sidste 2 måneder?
3. Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge indenfor de sidste 2 måneder?
4. Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling indenfor de sidste 2 måneder?
5. Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler indenfor de sidste 2 måneder?
6. Er du indkaldt eller henvist til undersøgelse/behandling eller skrevet op på venteliste?
7. Har du undladt at opsøge læge, fravalgt behandling?
8. Har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?

Hvis du svarer JA til et af spørgsmålene, skal du ringe til Falck Global Assistance på 44 20 46 55 og få en vurdering af din konkrete situation.

Det koster ikke noget at få en forhåndsvurdering, når du har en rejseforsikring hos Tryg.

Jeg er gravid, og nu skal vi ud at rejse - hvordan skal jeg forholde mig?

Vores rejseforsikring dækker dig til og med din graviditetsuge 35. Men du skal være opmærksom på, om din graviditet er kompliceret. Så skal du bede om forhåndsvurdering. Det gælder både, hvis du er gravid, inden du bestiller rejsen, eller hvis du bliver det, før du skal rejse.

En graviditet kan medicinsk set være stabil, uden at den er stabil i forhold til forsikringen og forsikringens dækning. Det er altid Trygs læger, der afgør om din graviditet er stabil nok til, at forsikringen vil dække dig på din rejse.

Du bør også tjekke reglerne for gravide hos det rejseselskab, du har valgt. Din afbestillingsforsikring dækker ikke, hvis flyselskabet afslår at tage dig med på rejsen.

Du skal ringe til Falck Global Assistance på 44 20 46 55. Din forhåndsvurdering kan enten give dig fuld dækning på din rejse, eller give dig et forbehold for dækning på din rejse.

Det koster ikke noget at få en forhåndsvurdering, når du har en rejseforsikring hos Tryg.

Jeg har lige været hos min egen læge, men han siger, at jeg godt kan rejse?

Det er altid Trygs egne læger, der vurderer, om Tryg vil dække dig, hvis sygdommen kommer igen eller forværres på din rejse – selv om det umiddelbart ikke er forventeligt under normale omstændigheder.

Vores læger hos Tryg Alarm er specialister og har stor erfaring med, hvordan sygdomme eller symptomer på sygdomme kan udvikle sig på en rejse.

Det er aldrig din egen læge eller den behandlende læge, der kan vurdere, om du vil være dækket af forsikringen på din rejse. Det er kun forsikringsselskabet, der kan foretage den vurdering.

Du skal derfor altid kontakte Falck Global Assistance for at få en forhåndsvurdering, når der har været symptomer på sygdom inden du skal rejse.

Forhåndsvurderingen får du lavet ved at svare på følgende spørgsmål:

1. Har du være indlagt på hospitalet inden for de sidste 2 måneder?
2. Har du gennemgået en operation inden for de sidste 2 måneder?
3. Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge inden for de sidste 2 måneder?
4. Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling indenfor de sidste 2 måneder?
5. Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler indenfor de sidste 2 måneder?
6. Er du indkaldt eller henvist til undersøgelse/behandling eller skrevet op på venteliste?
7. Har du undladt at opsøge læge/fravalgt behandling?
8. Har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?

Hvis du svarer JA til et af spørgsmålene, skal du ringe til Falck Global Assistance på 44 20 46 55 og få en vurdering af din konkrete situation.

Det koster ikke noget at få en forhåndsvurdering, når du har en rejseforsikring hos Tryg.

Jeg har mit sundhedskort (sygesikringskort) – er jeg så ikke dækket på rejse?

Fra 1. august 2014 dækker det gule sygesikringskort ikke længere, når du rejser i EU/EØS.

Læs mere om, hvordan du så er dækket

Skal jeg have det blå kort med på rejsen, når jeg har en rejseforsikring?

Det vil vi helt klart anbefale dig, at gøre. Vores rejseforsikring sikrer, at du får behandling – enten på et offentligt eller et privat hospital.

Når du kontakter Tryg Alarm (Falck Global Assistance) vurderer de om standarden og behandlingen på det offentlige hospital er god nok. Afstanden til hospitalet eller den behandlende læge har også betydning.

Når du har det blå kort med på rejsen, bliver det nemmere for dig, at få adgang til en offentlig behandling, og du risikerer ikke at blive afvist eller blive opkrævet betaling for hele beløbet.

Hvordan er jeg dækket af mine øvrige forsikringer, når jeg skal ud at rejse?

Indboforsikringen
Din indboforsikring dækker dine ting, som du medbringer eller køber på rejser i udlandet i op til 3 måneder. Ved tyveri af dine ting, er der en øvre grænse på 52.811 kr. pr. skade (2016), som dækker langt de fleste rejsendes behov. Men medbringer man fx dyrt dykkerudstyr til hele familien eller lignende på bilferien, kan det være en god ide at udvide summen, hvis tingene bliver stjålet.
Indboforsikringen dækker også retshjælp og privat ansvar på rejser i udlandet i op til 3 måneder.

Indboforsikring

Ulykkesforsikringen
En ulykkesforsikring dækker, hvis et ulykkestilfælde på en rejse giver dig varige mén på 5% eller mere. Hvis du opholder dig uden for de nordiske lande i mere end et år, skal du dog tale med dit forsikringsselskab for at være sikker på, om din ulykkesforsikring dækker.

Ulykkesforsikring

Andre dækninger 
Bilens forsikring
Pensionsordninger

Hvordan får jeg fat i Tryg, hvis jeg kommer galt af sted i min ferie?

Du kan døgnet rundt kontakte Tryg Alarm, hvis du får brug for hjælp på din ferie. Her sidder medarbejdere og læger klar til at hjælpe dig. Tryg Alarm holder åbent døgnet rundt. Og du har adgang til alarmcentralen, uanset om du rejser i Europa eller i resten af verden.

Hvis du bliver syg på ferien, er det den samme læge, der hjælper dig under hele forløbet. Lægen kan give råd og vejledning om behandling, og vurdere om den behandling, du bliver tilbudt også er den rigtige i dit tilfælde, og du kan få hjælp til at få forklaret, hvad der står i journalen.

Tryg Alarm kan også hjælpe med alt det praktiske, som fx at booke hotel, hvis du skal blive længere end planlagt, eller hvis der skal flyves et familiemedlem ud til dig, mens du er syg.

Det giver tryghed i en presset situation.

Tryg Alarm har åbent døgnet rundt, året rundt, og kan kontaktes på:

Telefon +45 44 20 46 55
Telefax +45 70 26 26 58

Tryg betaler opkaldet til alarmcentralen. Derfor skal du huske, at få en udspecificeret telefonregning for udgiften til opkaldet.

Vi samarbejder med Falck Global Assistance under Tryg Alarm.

Hvornår skal jeg kontakte Tryg Alarm?

Du skal straks kontakte Tryg Alarm

  • ved behov for at blive undersøgt af en læge.
  • ved sygdom og tilskadekomst, som medfører indlæggelse på sygehus eller hvis hjemrejsen forsinkes. Vores læge vil herefter kontakte sygehuset/den behandlende læge og aftale den viderebehandling, overførsel, hjemtransport mm. Vi kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet eller den behandlende læge.
  • Ved behov for akut psykologisk krisehjælp. 
  • Ved behov for hjælp ved evakuering, ufrivilligt ophold eller ved eftersøgning- og redning. 
  • Ved forsinket fremmøde eller ved transportforsinkelse 
  • Ved behov for sikkerhedsstillelse 
  • Ved afbestilling af rejse
Skal jeg selv lægge penge ud for lægebehandling?

Vi stiller garanti for behandling, hvis du kommer til skade eller bliver alvorlig syg, så du skal indlægges på hospital.

Regningerne vil blive sendt til Tryg, som så overfører pengene direkte til hospitalet.

Er der tale om et ganske almindeligt lægebesøg, beder vi dig selv lægge penge ud på stedet, hvis du kan. Du får beløbet refunderet, når du kommer hjem. I de tilfælde, hvor du ikke selv er i stand til at lægge penge ud, gør vi det selvfølgelig.

Særligt ved rejser til USA og Canada er det vigtigt, at du kontakter Tryg Alarm ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Vi har oplevet, at nogle kunder har betalt enorme beløb til læger, der bliver tilkaldt til hotellet. For at undgå dette, skal du kontakte Tryg Alarm for råd og vejledning. 

Når du bruger det blå kort på rejsen, vil du i nogle lande blive bedt om at betale en andel af behandlingsudgiften. Vi refunderer andelen af behandlingsudgiften og de udgifter til medicin, som du har haft, når du kommer hjem på samme måde som beskrevet ovenfor.

Hvis du har udgifter på din rejse, som er dækket af forsikringen, skal du kontakte Rejseskade i Tryg, når du er kommet hjem igen. 

Ordbog for rejseforsikring

Afbestilling

Denne tilvalgsdækning gør, at du kan afbestille din rejse, hvis du umiddelbart inden din rejse bliver syg eller kommer til skade. Du kan fx også afbestille rejsen på grund af krig eller terroraktioner på rejsemålet, hvis du bliver opsagt, skal skilles, eller hvis du skal reeksamineres i rejseperioden.

Der er en maksimal forsikringssum for de rejsende tilsammen. Denne sum kan forhøjes ved en enkelt rejse, hvis du får behov for det, fordi din rejse koster mere end den maksimale forsikringssum.

Bagageforsinkelse

Dækker dine udgifter til at købe tøj og toiletartikler, hvis din bagage er forsinket mere end 5 timer.

Trygs alarmservice

Adgang til Tryg Alarm 24 timer i døgnet, året rundt og uanset hvor i verden, du befinder dig. Tryg Alarm varetages af SOS International.

Eftersøgning og redning

Dækker udgifter til eftersøgning eller redning af dig, fx hvis du bliver væk under en vandretur.

Erstatningsrejse

Ud over dækning af udgifter til behandling af sygdom eller tilskadekomst, kan du også få dækket din ødelagte rejse.

Vi betaler op til rejsens pris pr. person og giver Erstatningsrejse til alle personer, der er omfattet af forsikringen, og som er med på rejsen. Vi udbetaler erstatning for Ødelagte rejsedøgn til den, der er blevet syg eller kommet til skade samt én rejseledsager, som er omfattet af forsikringen.

Evakuering og ufrivilligt ophold

Dækker udgifter, så du kan rejse væk fra et område ramt af fx krig, terror, naturkatastrofer eller epidemi.

Farlig sport

Farlig sport er altid omfattet af forsikringen. Du skal ikke tænke på, om du kan være aktiv på din ferie.

Hjemkaldelse

Dækker udgifter til at rejse hjem, hvis et familiemedlem i Danmark bliver akut alvorligt syg eller dør.

Krisehjælp

Dækker udgifter, så du kan få psykologisk krisehjælp på stedet, hvis du bliver udsat for en akut psykisk krise på rejsen, fx hvis du bliver overfaldet eller er vidne til en alvorlig ulykke.

Redning

Evakuering
Nødvendige ekstraudgifter til transport hjem til Danmark eller til nærmeste sikre destination.

Ufrivilligt ophold
Udgifter til forplejning i indtil 3 måneder (op til 1.102 kroner (2014) per person per påbegyndt døgn)

Eftersøgning og redning
I indtil 14 dage:

Op til 137.491 kr. (indeks 2014) per person, dog maks. 412.476 kr. (indeks 2014) pr. begivenhed for de forsikrede tilsammen

Sygdom og tilskadekomst

Dækker udgifter til behandling, medicin, læge, hospitalsophold mv. samt transport til behandlingssted, overførsel til andet egnet behandlingssted eller hjemtransport til Danmark til videre behandling eller efter endt behandling.

Tilkaldelse og sygeledsagelse

Dækker udgifter, så dine medforsikrede rejseledsagere kan sygeledsage, eller så du kan tilkalde op til 2 personer hjemmefra, som kan være hos dig, hvis du bliver syg.

Tillæg for skiferie

Det er nødvendigt, at du køber tillæg for skiferie, hvis du ønsker at have muligheden for at få dækning for erstatningsrejse eller erstatning for ødelagte rejsedøgn ved skader sket på ski eller snowboard.

Udvidet Årsrejse

Med denne tilvalgsdækning, skal du ikke bekymre dig om uforudsete hændelser, for her er du sikret økonomisk tryghed på rejsen. Forsikringen omfatter følgende dækninger:

Forsinket fremmøde
Dækker ekstra udgifter til at indhente rejseruten, hvis du, uden at du selv er skyld i det, kommer for sent til det planlagte transportmiddel. Dækningen gælder på hele rejsen.

Transportforsinkelse
Dækker ekstra udgifter, hvis du ankommer til dit rejsemål senere end 6 timer end planlagt.

Ansvar for skade på lejet feriebolig
Dækker, hvis du er ansvarlig for skade på inventar eller bygningsdele i ferieboligen.

Selvrisiko ved skade på lejet personbil, motorcykel eller knallert
Betaler den selvrisiko, som et udlejningsfirma kan kræve betalt, hvis der sker skade på bil, motorcykel eller knallert, mens du lejer den.

Sikkerhedsstillelse
Stiller sikkerhed for dig og dine ting, hvis du bliver tilbageholdt af offentlige myndigheder på rejsen. Sikkerhedsstillelsen er et lån, som skal tilbagebetales straks efter, at du er blevet frigivet.

Ulykke

Denne tilvalgsdækning anbefaler vi til dig, der har en ulykkesforsikring, der ikke dækker i udlandet, eller som ikke dækker, hvis du dyrker farlig sport.

Det kan også være, at du slet ikke har en ulykkesforsikring, men så bør du overveje at tegne en ulykkesforsikring, der også dækker dig, når du ikke er på rejse.

Ulykkesforsikringen på Årsrejse omfatter dækning for Varigt mén, Dødsfald, Tandskade og Overfald.