Forsikringer | Husforsikring

Trygs husforsikring er førende på markedet og kan sammensættes, så den passer til netop dine behov.

Selvom du passer godt på dit hus, kan der opstå skader, du ikke kan forudse eller forebygge. Derfor er det vigtigt, at du har en god husforsikring. 

Tryg rabat på Husforsikring og Indboforsikring


Beregn pris           Eller ring på 70 11 20 20

Fordele ved vores husforsikring

Dækning der giver tryghed

Dækker fx ved brand, storm og skybrud, skader på skjulte rør og kabler, stikledninger, husejeransvar samt skader som følge af svamp og råd.

Kan vælges med eller uden selvrisiko

Vælger du 0 kr. i selvrisiko, betaler du en lidt højere pris, men tilgengæld er der ingen selvrisiko ved de fleste skader - heller ikke ved sky- og tøbrudsskader.

Kan udvides med 4 tilvalgsdækninger:

 • Udvidet vand - dækker fx vand, der trænger ind i huset - opstigende kloakvand, grundvand eller fygesne.

 • Mere tryghed - dækker fx funktionsfejl på hårde hvidevarer til de er 4 år gamle samt skader lavet af skadedyr.

 • Kosmetiske forskelle - dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle, fx fliser i et badeværelse.

 • Bolighjælp - dækker hjælp til at hindre eller begrænse udviklingen af en skade. Fx hjælp til fældning af akut beskadigede træer, som er ved at vælte ned i din bolig, fjernelse af store mængder sne på taget o.l. samt rådgivning om bekæmpelse af skadedyr - fx væggelus eller murbier.

Grunddækninger

Brandskade

Dækker skader efter brand samt tilsodning, kortslutnings- og elskader.

Stormskade m.m.

Dækker en lang række vejrskader, du ikke selv er herre over. Det kan fx være skader efter skybrud, storm, lynnedslag og tøbrud.

Derudover dækker forsikringen også skader på dit hus på grund af tyveri, hærværk og uheld. Taber du fx en bøtte med maling på dit parketgulv, vil skaden på gulvet være dækket.

Skjult rør- og kabelskade

Dækker utætheder i de rør, der løber inde i væggen eller under gulvet. Forsikringen dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved gulvvarme.

Stikledningsskade

Dækker skader som skyldes utætheder i stikledninger, fx ledninger til vand, varme og el samt afløb. Dækker også stikledninger, som du har vedligeholdelsespligten for.

Glas- og sanitetsskade

Dækker brud på glas og sanitet, – fx vinduesglas, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, glasset i ovnen, glasset i dit drivhus, eller hvis der sker et brud på toilettet eller håndvasken.

Insekt- og svampeskade

Dækker skader i bygningsdele af træ samt i murværk, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller af træødelæggende insekter, fx i gulvkonstruktionen.

Rådskade

Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet og som påvirker træets bære- og eller funktionsevne samt råd i vinduer og døre.

Husejeransvar

Dækker det erstatningsansvar, du har som husejer ved skade på andre personer eller deres ting.

Privat retshjælp

Dækker udgifter til advokat, hvis der opstår ueninghed ved huskøb eller salg.

Tilvalgsdækninger

Udvidet vandskade

Dækker skader, hvor vand trænger ind i huset, fx gennem væggen eller op gennem gulvet. Forsikringen dækker også skader efter fygesne, når der ikke er adgang til loftet på grund af bygningskonstruktionen. Ligeledes dækkes udsivning fra synlige rør, fx radiatorer mv.

Mere tryghed

Dækker blandt andet tyveri, hærværk og pludselige skader på byggematerialer. Dækker også funktionsfejl på fx hårde hvidevarer, til de er 4 år gamle, skader lavet af skadedyr samt tyveri og hærværk på haveanlæg såsom beplantning og stensætninger.

Kosmetiske forskelle

Har du haft en rørskade, fx i gulvet på badeværelset, dækker vi udskiftning af de fliser, der blev ødelagt ved reparationen af rørene på dækningen ”Skjulte rør- og kabelskade”. Kan du ikke få fliser magen til de oprindelige, dækker dækningen ”Kosmetiske forskelle” 50 % af udgifterne til udskiftning af hele gulvet.

Bolighjælp

Bolighjælp dækker, hvis du har et pludseligt beskadiget træ, der er ved at vælte ned i dit hus. Her kan du få hjælp til fældning og bortskaffelse, hvis du ønsker det. Bolighjælp dækker også optøning af tilgængelige, frosne vandrør i din bolig, fjernelse af fygesne på loftet uden at det kræver håndværksmæssige indgreb samt fjernelse af/afspærring ved store mængder sne på taget.

Desuden dækkes udlån, opsætning og nedtagning af mårfælder, indfangning af vilde fugle, flagermus, pindsvin og slanger, der er kommet ind i boligen samt fjernelse af hvepsebo på din grund og bekæmpelse af sorte havemyrer i boligen.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg vælge min husforsikring med en selvrisiko?

Ja, du kan selv vælge, om du vil have husforsikringen med eller uden selvrisiko. Vælger du en selvrisiko, bliver forsikringen naturligvis billigere, men du skal selv betale for en del af skaden.

Har jeg muligheder for at få rabat på husforsikringen?

Ja, du har mulighed for rabat på dækningen for skjulte rør og kabler, hvis du har en godkendt vandsikringsalarm, eller dit hus udelukkende er el-opvarmet.

Hvis dit hus har stråtag, og taget er brandsikret, får du 25% rabat på dækning for brandskade.

Endelig får du 20 % rabat på husforsikringen samt adgang til Tryg Plus-fordele, hvis du samler dine forsikringer hos Tryg i Tryghedspakken.
Se rabat på husforsikring med Tryghedspakken

Hvad er en husforsikring?

En husforsikring dækker dit hus.

Se her hvad og hvor den dækker

Hvad gør jeg, hvis jeg vil forsikre mit hus i Sverige?

Hvis du vil forsikre dit hus i Sverige, henviser vi dig til vores svenske forsikringsselskab ModernaTrygghetsförsäkringar.
www.modernatrygghetsforsakringar.se

Hvad kan jeg forsikre?

Når du tegner en husforsikring, sikrer du dig mod de uforudsete udgifter, du som husejer kommer ud for, når der sker skader.

For eksempel hvis huset brænder, bliver skadet af storm eller vand, eller hvis tyve eller hærværksmænd ødelægger dele af dit hus. Forsikringen kan udvides med forskellige tilvalgsforsikringer.

Husforsikringer, du skal have

 • Brandforsikring (hvis der er lån i huset). Dækker ved brand, direkte lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer

Husforsikringer, du kan have

 • Hus- og grundejerforsikring incl. husejeransvarsforsikring og retshjælpforsikring
 • Svampe- og insektforsikring
 • Glas- og sanitetsforsikring
 • Rør- og kabelforsikring (skader på skjulte gas-, vand-, varme- og afløbsinstallationer samt skjulte el-kabler til rumopvarmning)
 • Stikledningforsikring (mellem hus og hovedledning)
 • Udvidet Forsikring
Er der noget, jeg ikke kan forsikre?

Du kan ikke forsikre dig mod de skader, du selv kan forhindre med almindelig vedligeholdelse. Du kan heller ikke forsikre dig mod det, der sker over lang tid for eksempel slitage, ælde eller vejrets påvirkning.

Denne hovedregel gælder også en husforsikring. Der findes dog store skader med høje udgifter til følge, som ikke kan forhindres selv ved grundig og ihærdig vedligeholdelse.

Det gælder for eksempel rør- og stikledningsskader. Disse sker typisk på grund af en ganske langsom, snigende tæring indefra i rørene, som selv den mest samvittighedsfulde husejer ikke kan forhindre ved almindelig vedligeholdelse. Husets trækonstruktioner kan også nedbrydes af råd på trods af god vedligeholdelse.

Tryg tilbyder tilvalgsdækninger, som dækker rådangreb, svamp og rør- og stikledningsskader, selv om denne type skader ikke altid sker pludseligt og uventet.

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge brand?

Sådan forebygger du brand

 • forlad aldrig rum med levende lys tændt
 • åbne ildsteder må aldrig være uden opsyn
 • opbevar tændstikker utilgængeligt for børn
 • ryg aldrig i sengen
 • når elartikler ikke benyttes, så sluk for dem på kontakten
 • forlad aldrig et tændt strygejern
 • sluk for kaffemaskiner, brødristere og elkedler. Benyt eventuelt timer
 • gå aldrig fra en gryde med olie eller fedt under opvarmning
 • sørg altid for at dine elinstallationer er lovlige

Sørg for at branden ikke spreder sig
Dit hjem bør sikres med røgalarmer, ligesom det er en rigtig god idé, at have en pulverslukker stående på et let tilgængeligt sted.

Hvad kan jeg bruge tilstandsrapporten til?

Uanset om du vil købe eller sælge hus, er det umuligt at have overblik over husets fejl og mangler. De alvorligste og dyreste gemmer sig oftest inde i konstruktionen, hvor man først opdager dem, når det er for sent.

Før du skriver under på købsaftalen på et hus, er det en god ide at studere husets tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten giver dig et godt overblik over, hvor du som ny husejer skal sætte ind med udbedring og vedligeholdelse. Samtidig får du mulighed for at gøre op med dig selv, om opgaverne ligger inden for det, du har lyst og økonomi til at give dig i kast med.

Hvad nu hvis jeg bygger eller ombygger mit hus?

Skal du bygge et nyt hus, kan du tegne en forsikring for hus under opførelse. Den dækker brand, storm, ansvar og retshjælp. Først når byggeriet er færdigt og huset er i din varetægt, skal du tegne en almindelig husforsikring. Læs faktaark

Skal du lave en om/tilbygning på dit hus, så er håndværkerne automatisk medforsikret på huspolicen i forbindelse med brand og storm. Dog er en det en god idé at ringe til os, så vi har mulighed for at vejlede dig i forbindelse med renoveringen, samt få gennemgået policen så den stemmer overens med om/tilbygningens slutresultat.

Du skal også undersøge, om du som bygherre skal tegne en Entrepriseforsikring, eller om din entreprenør har tegnet én. Entrepriseforsikringen dækker en lang række skader inklusiv entreprenørens ansvar. 

Først når byggeriet er færdigt, og huset er i din varetægt, skal du tegne en almindelig husforsikring.

Hvad skal jeg gøre, hvis der sker skader på mit hus?

Du skal følge disse anvisninger, hvis du vil være sikker på at få erstatning i tilfælde af en skade på dit hus:

 • Du har pligt til at begrænse skaden efter bedste evne, så den ikke udvikler sig til noget værre.
 • Du må ikke fjerne eller kassere ødelagte genstande, før du har fået lov af dit forsikringsselskab. 
 • Du må ikke sætte en reparation i gang, før dit forsikringsselskab har givet grønt lys.
 • I akutte skadesituationer kan du, når du er forsikret i Tryg, ringe til Trygs Døgnskade på tlf. 70 11 20 20, hvis skaden sker uden for normal arbejdstid.
Dækker husforsikringen skader på solceller?

Ja, husforsikringen dækker skader på solceller eller andet anlæg til vedvarende energi i tilfælde af bl.a. brand-, storm-, hagl-, vand-, frost-, lyn- og eksplosionskader samt tyveri og hærværk. En forudsætning for at forsikringen dækker er, at det fremgår af forsikringsaftalen (policen).
Læs mere her

Er der nogle gode råd, hvis jeg køber hus?

Husk

 • at sikre dig, at det hus, du køber, kan forsikres på de vilkår og med de dækninger, du ønsker,
 • at en husforsikring træder i kraft den dag, huset overtages,
 • at realkreditinstituttet for at yde dig lån som minimum kræver, at boligen er brandforsikret,
 • at lade en advokat råde jer, når I køber fast ejendom sammen, og I ikke er gift,
 • at købsaftalen er et nyt navn for det, der tidligere hed slutseddel,
 • at der er indført en kort fortrydelsesfrist, efter at køber og sælger har underskrevet,
 • at selvom en tilstandsrapport giver indtryk af en ejendom i fin stand, kan der senere vise sig fejl og mangler.
Hvornår skal jeg huske at kontakte mit forsikringsselskab?

Du skal kontakte dit forsikringsselskab, hvis:

 • du flytter eller ændrer betalingsadresse
 • du foretager ny-, om- eller tilbygning, for eksempel udhus, carport, ekstra værelser, garage eller lignende
 • du ændrer ved tagbeklædningen, fx fra strå til tegl eller andet
 • du ændrer ved brugen af huset, fx bruger det til erhverv
 • du laver svømmebassin

Ordliste

Brand

Dækker fx skader efter brand samt tilsodning, kortslutnings- og elskader.

Stormskade m.m.

Dækker en lang række skader, du ikke selv er herre over. Det kan være skader efter fx skybrud, storm, lynnedslag og tøbrud.
Derudover dækker forsikringen også skader på dit hus på grund af tyveri, hærværk og uheld. Taber du fx en bøtte med maling på dit parketgulv, vil skaden på gulvet være dækket.

Husejeransvar

Husejeransvar dækker det erstatningsansvar, du har som husejer ved skade på andre personer eller ting.

Privat retshjælp

Privat retshjælp dækker udgifter til advokat, hvis der opstår uenighed ved fx huskøb eller -salg.

Glas- og sanitetsskade

Dækker brud på glas og sanitet, – fx vinduesglas, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, glasset i ovnen, glasset i dit drivhus, eller hvis der sker et brud på toilettet eller håndvasken.

Skjult rør- og kabelskade

Dækker utætheder i de rør, der løber inde i væggen eller under gulvet. Forsikringen dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved gulvvarme.

Stikledningsskade

Dækker skader som skyldes utætheder i stikledninger, fx ledninger til vand, varme og el samt afløb. Dækker også stikledninger, som du har vedligeholdelsespligten for.

Rådskade

Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet, og som påvirker træets bære- og eller funktionsevne samt råd i vinduer og døre.

Insekt- og svampeskader

Dækker skader i bygningsdele af træ samt i murværk, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller af træødelæggende insekter, fx i gulvkonstruktionen.

Udvidet vandskade

Dækker skader, hvor vand trænger ind i bygningen, fx gennem væggen eller op gennem gulvet. Forsikringen dækker også skader efter fygesne, når adgang til loftet ikke er mulig på grund af bygningskonstruktionen.

Kosmetiske forskelle

Efter en rørskade, fx i gulvet i badeværelset, dækker vi under Skjult rør og kabelskade udskiftning af de fliser, der blev ødelagt ved en reparation af rørene.
Men måske kan du ikke få nye fliser mage til de oprindelige, og hvad gør du så? Med dækning for kosmetiske forskelle får du dækket halvdelen af udgiften til udskiftning af hele gulvet .

Tyveri af og hærværk på byggematerialer

Dækker fx ved tyveri af byggematerialer, som du opbevarer på din grund, og som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger.

Skadedyr

Dækker reparation eller udskiftning af beskadigede bygningsdele i dit hus efter skade lavet af skadedyr, fx rotter, der gnaver i karmen, eller en mår, der ødelægger isolering i taget.

Tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg

Dækker haveanlæg som fx beplantning, stensætninger, terrasser og blomsterbede.
Bliver den flotte og dyre rododendron stjålet, så dækker forsikringen.

Mekaniske funktionsfejl i faste elektriske installationer

Dækker fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer i de første 4 år fra første købsdato. Fx hvis centralvarmefyret pludselig ikke vil starte, eller vaskemaskinen kogevasker på alle programmer.

Tryg Hus Tilvalgsdækninger

Bestil et tilbud

Ring mig op

Bestil et assurandørmøde

Nyttige links

Anmeld skade 

Tryg Bygning
Huseftersyn
Solcelleanlæg

Fakta og betingelser

Gældende for forsikringen beskrevet her på siden.
Fakta
Facts about house insurance
Betingelser
Betingelser retshjælpsforsikring

Har du allerede forsikringen?

Har du allerede en husforsikring hos Tryg, kan der gælde andre forsikringsbetingelser for dig.
Se tidligere versioner af betingelser

Spar 20 % på dine forsikringer

Når du samler dine forsikringer i Tryg, sparer du penge på de vigtigste forsikringer. Du får rabat og samtidig adgang til de mange Tryg Plus-fordele.
Læs mere om Tryghedspakken