Forsikringer | Hesteforsikring

Kontakt os

Vil du tale med os om hesteforsikring og dine muligheder for rabat?

Bestil et tilbud

... eller ring til Trygs hesteafdeling på tlf: 46 33 10 30

Køb af hesteforsikring

Beregn din pris

Beregn selv din pris

Ryttere bør altid have en ulykkesforsikring

Statistisk set er der en relativt stor risiko for at komme til skade, når man rider eller omgås heste.
Læs mere her

Ældre betingelser for hesteforsikring

Livdækning

Dækning

Grunddækningen, som sikrer at din investering ikke går tabt, hvis hesten dør eller skal aflives.

Uanvendelighed

Dækning

Tilvalgsdækningen til dig, som gerne vil have en erstatning, hvis din hest bliver varigt uanvendelig til ridebrug.

Sygedækning

Dækning

Tilvalgsdækningen til dig, der gerne vil have hjælp til at betale de dyre regninger fra dyrlægen.

Mere om livdækningen

Mere om tilvalgsdækningen "Uanvendelighed"

Mere om tilvalgsdækningen "Sygedækning"

Betingelser for hesteforsikring

Faktablad om hesteforsikring

Hvis hesten dør Hvis hesten bliver fuldstændigt og varigt uanvendelig til ridebrug på grund af sygdom, ulykke eller OCD (osteochondrose) Dækker nødvendige dyrlægeudgifter i forbindelse med sygdom eller ulykke.
Hvis en dyrlæge forlanger hesten aflivet i henhold til dyreværnsloven

Du  vælger mellem to former for erstatning:

 • 100% af summen, hvis hesten bliver aflivet

 • 50% af summen, hvis du beholder hesten

Vælg mellem to forskellige sygedækninger:

 • Sygedækning I:
  Dækker med 100 %. Selvrisiko på 2.500 kr. pr. forsikringsår

 • Sygedækning II:
  Dækker med 65%
  Ingen selvrisiko

Tyveri og bortkomst Dækker receptpligtig, dyrlægeordineret medicin
Dækker udgifter til nødvendig bedøvelse i forbindelse med transport
Dyrlægens honorar for kørsel (for Sygedækning II – 65% af max. 100 kr. ekskl. moms pr. besøg)
Udvidet Kolikdækning (i tilfælde af akut operation)

Flere tilvalgsdækninger

Ansvar
Foster og føl

Livdækning

Livdækningen er det grundlæggende element i din hesteforsikring. Med en livdækning får du erstattet hestens handelsværdi, hvis din hest dør, bliver stjålet, eller hvis dyrlægen forlanger den aflivet i henhold til dyreværnsloven.

Livdækningen sikrer, at den investering, du har lagt i anskaffelsen af en hest, ikke går tabt, hvis det værste skulle ske - at hesten dør.

Fuldstændige betingelser for Hesteforsikring
Faktablad om hesteforsikring

Bestil tilbud

Uanvendelighed

Dækningen for fuldstændig uanvendelighed hjælper dig økonomisk, hvis din hest bliver syg eller skadet i et omfang, der gør, at den ikke længere kan bruges til ridehest.  Forsikringen dækker også uanvendelighed, der skyldes OCD (osteochondrose).

Du kan forsikre varig uanvendelighed med op til 60.000 kr., dog højst med samme beløb, som summen på livdækningen.

Fuldstændige betingelser for Hesteforsikring
Faktablad om hesteforsikring

Bestil tilbud

Sygedækning

Du kan vælge mellem to sygedækninger til din hest. Vær dog opmærksom på, at vi ikke tilbyder sygedækning til trav- og galopheste.

Sygedækning I og II kan begge købes med en årlig dækning op til 25.000 kr. uanset hestens værdi.*
Ønsker du en højere årlig dækning, kan Sygedækning I forhøjes til 45.000 kr., dog aldrig højere end op til et beløb svarende til forsikringssummen på Livdækningen.

Sygedækning I:
Dækker med 100% af de nødvendige dyrlægeudgifter, hvis hesten bliver syg eller kommer til skade.
Selvrisiko 2.500 kr. pr. forsikringsår.

Sygedækning II:
Dækker med 65% af de nødvendige dyrlægeudgifter, hvis hesten bliver syg eller kommer til skade.
Ingen selvrisiko.

Vær opmærksom på, at der er undersøgelser og behandlinger, vi skal godkende på forhånd. Der er også undersøgelser og behandlinger, som forsikringen ikke dækker.
Læs mere om, hvad sygedækningerne omfatter i forsikringsbetingelserne pkt. 7.5 - 7.7

* Gælder for sygedækninger købt efter den 1. april 2016.

Fuldstændige betingelser for Hesteforsikring
Faktablad om hesteforsikring

Bestil tilbud

Særlige fordele på hesteforsikringen

Hesteforsikring - fordele Ingen selvrisiko på Sygedækning II
Hesteforsikring - fordele Lav selvrisiko og ingen egenbetaling på Sygedækning I
Hesteforsikring - fordele Ingen karenstid på sygedækningen v/ operation af akut kolik/tarmslyng
Hesteforsikring - fordele Udvidet Kolikdækning (i tilfælde af akut operation)
Hesteforsikring - fordele Uanvendelighed på grund af OCD er dækket
Hesteforsikring - fordele OCD operation dækket, hvis du køber sygedækning til føl under 1 år

Kontakt os

Vil du tale med os om hesteforsikring og dine muligheder for rabat?

Bestil et tilbud

... eller ring til Trygs hesteafdeling på tlf: 46 33 10 30

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 46 33 10 30 - vores direkte nummer til hesteforsikringsafdelingen.

Spørgsmål og svar om hesteforsikring

Skal I have en dyrlægeattest, hvis jeg vil købe hesteforsikring hos jer?

Ja, vi skal se en dyrlægeattest, som højst må være 14 dage gammel. Derudover skal du udfylde en begæringsformular, hvor du skal svare på spørgsmål om, hvad din hest tidligere har fejlet eller er blevet behandlet for.

Ved livdækning op til 30.000 kr. (uden tilvalgsdækninger på forsikringen) behøver vi dog ikke at se en dyrlægeattest.

Download begæring om hesteforsikring

Kræver I røntgenbilleder?

Nej, det er kun i særlige tilfælde, hvor der kan være tvivl om din hest har en bestående skade eller lidelse. Hvis der er taget røntgenbilleder i f.m. helbredsundersøgelsen, vil vi gerne se dyrlægens røntgenrapport.

Hvor gammel må min hest være, hvis jeg vil forsikre den hos jer?

Du kan købe livdækning og sygedækning til:

 • Islandske heste under 22 år
 • Øvrige heste* under 16 år

Du kan købe dækning for uanvendelighed til:

 • Islandske heste under 15 år
 • Øvrige heste* under 13 år

*Hvis du har en trav- eller galophest, kan du kun købe livdækning.

Jeg er ved at købe en hest, der er forsikret hos jer. Kan jeg overtage forsikringen uden ny dyrlægeattest?

Du får en ny forsikring i dit eget navn for hesten, hvor du uden ny dyrlægeattest kan vælge at få de samme summer og dækninger, som sælger havde. Du kan dog højst forsikre hesten til den købesum, du skal betale til sælger.

Vi ser dog altid på, hvilke skader og sygdomme hesten har haft i den tid, den har været forsikret hos os. Dette kan i visse tilfælde medføre forbehold i den forsikringsdækning, vi kan tilbyde dig.

Ønsker du større summer eller flere dækninger, skal vi se en dyrlægeattest, som højst må være 14 dage gammel (fx handelsundersøgelsen).

Min hest er forsikret i et andet selskab. Kan jeg overføre forsikringen direkte til jer?

Du skal udfylde en begæring, hvor du skal svare på spørgsmål om, hvad din hest tidligere har fejlet eller er blevet behandlet for. Derudover skal vi se en dyrlægeattest, som højst må være 14 dage gammel.

Ved livdækning op til 30.000 kr. (uden andre tilvalgsdækninger på forsikringen) behøver vi dog ikke at se en dyrlægeattest.

Download begæring om hesteforsikring

Hvor meget kan jeg forsikre min hest for?

Når du køber din hest, kan du forsikre den til købesummen. Hestens handelsværdi vil derefter stige, når du har redet den til og trænet med den i en periode, fået den korrekt skoet, lagt optimal foderplan osv. Måske har du også deltaget i stævner med hesten. Så kan du kontakte os igen for at få sat summen på livdækningen op.

Min hest har en værdi på 40.000 kr., men jeg vil gerne have en højere dækning for uanvendelighed?

Det kan vi desværre ikke hjælpe dig med. Du kan højst vælge en sum på uanvendelighedsdækningen, der svarer til summen på hestens livdækning, dog aldrig over 60.000 kr.

Jeg vil gerne købe sygedækning til min hest, men jeg er ikke interesseret i en livdækning?

Det kan vi desværre ikke hjælpe dig med. Hos os er livdækning det grundlæggende element i hesteforsikringen, som du så kan udvide med sygedækning og dækning for uanvendelighed.

Jeg har hørt, at det er lovpligtigt med en hesteansvarsforsikring, er det rigtigt?

Det er lovpligtigt at have en forsikring, der dækker skader forvoldt af løsgående heste. Dette ansvar er i langt de fleste selskaber allerede dækket af indboforsikringen (i Danmark og op til 3 måneder i udlandet).

Trygs indboforsikring dækker både dit lovpligtige ansvar og dit sædvanlige juridiske ansvar for skader forvoldt af løsgående heste. Har du ikke din indboforsikring hos os, anbefaler vi, at du undersøger, hvordan du er dækket.

Dvs. som regel har du kun brug for en særskilt hesteansvarsdækning, hvis du skal med din hest til udlandet, og opholdet varer i mere end 3 måneder.

Jeg har lige købt hesteforsikring hos jer, men jeg har ikke modtaget noget girokort?

Hvis du har udfyldt rubrikken ”Betalingsservice” på begæringen med dine bankoplysninger, har vi tilmeldt betalingen til BS. Hold øje med din betalingsoversigt fra banken. Hvis du ikke har ønsket betaling via BS, beder vi dig kontakte os på 46 33 10 30, så undersøger vi, om der skulle være sket en fejl.

Jeg har haft dyrlæge til min hest. Hvordan anmelder jeg skaden, og hvor skal jeg sende dyrlægeregningen hen?

På fanebladet Anmeld skade her på siden, finder du en udførlig vejledning til, hvordan du gør brug af din hesteforsikring.

Er der selvrisiko på jeres sygedækning?

På sygedækning I er der en selvrisiko på 2.500 kr. pr. forsikringsår. Til gengæld dækker forsikringen dine dyrlægeregninger med 100%.*

På sygedækning II er der ingen selvrisiko. Til gengæld dækker forsikringen kun dine dyrlægeregninger med 65%.*

*Vær opmærksom på, at der er undersøgelser og behandlinger, som vi skal godkende på forhånd. Der er også undersøgelser og behandlinger, som sygedækningerne ikke erstatter. Dette gælder både for Sygedækning I og Sygedækning II. Du kan læse mere om sygedækningen i betingelserne, afsnit 7.5, 7.6 og 7.7.

Download betingelser for hesteforsikring

Ordbog for Hesteforsikring

Ansvar

Ansvarsdækningen dækker dit og medlemmer af din husstands erstatningsansvar for skader forvoldt af hesten i Danmark og op til 6 måneder i resten af EU/EØS.

NB!
Har du din indboforsikring i Tryg, omfatter den ansvar for heste til privat brug. Den dækker i Danmark og i op til 3 mdr. i udlandet.

Dvs. du har normalt  kun brug for at købe en særskilt ansvarsdækning , hvis du skal til udlandet med din hest og opholdet skal vare mere end 3 mdr. 

Livdækning

Livdækningen er grunddækningen i en hesteforsikring. Den dækker hvis fx din hest bliver stjålet, hvis den dør, eller hvis en dyrlæge forlanger hesten aflivet i henhold til dyreværnsloven.

Uanvendelighedsdækning

Dækningen "Uanvendelighed", dækker hvis hesten bliver fuldstændigt og varigt uanvendelig til ridebrug på grund af sygdom, ulykke eller OCD (osteochondrose).

Du kan vælge mellem to former for erstatning:

 • 100% af summen, hvis hesten bliver aflivet
 • 50% af summen, hvis du beholder hesten
Sygedækning

En hestesygedækning er for dig der gerne vil have hjælp til at betale de dyre regninger fra dyrlægen. Dækningen dækker desuden medicinudgifter til receptpligtig medicin, og har samtidig en udvidet kolikdækning, som du kan læse mere om nedenfor.

Udvidet Kolikdækning (i tilfælde af akut operation)

Din forsikringssum på sygedækningen gælder pr. forsikringsår. Det betyder, at hvis du har fået erstattet dyrlægeregninger med op til hele forsikringssummen, inden året er udløbet, har du opbrugt din dækning.

Får din hest akut kolik/tarmslyng, som kræver operation, dækker vi dine udgifter til operation, indlæggelse af hesten mv. på følgende måde:


Sygedækning  I: 
Erstattes med op til forsikringssummen, også selvom du evt. allerede har opbrugt din dækning til andre behandlinger i forsikringsåret.

Sygedækning  II: 
Erstattes uden egenandel - dvs. 100% i stedet for 65%. Har du allerede fået dækket andre behandlinger i samme forsikringsår, skal erstatningen til kolikoperationen dog kunne rummes indenfor det beløb, du har tilbage af dækningen.

Foster og føl

Skal din hoppe i fol, kan du få erstattet dine udgifter til bedækning, hvis du mister føllet.

Dækningen "Foster og føl" dækker følgende:

 • Fostertab
 • Hvis føllet dør
 • Hvis en dyrlæge forlanger føllet aflivet i henhold til dyreværnsloven
 • Tyveri og bortkomst

Du kan købe foster- og føldækning, hvis din hoppe er forsikret hos os og den højst har kastet (aborteret) 2 gange før.

Du kan købe forsikringen tidligst ved drægtighedens 90.dag. Det er en betingelse for oprettelse af forsikringen, at dyrlægen foretager en drægtighedsundersøgelse af hoppen. Attesten, som bekræfter drægtigheden, må ikke være mere end 14 dage gammel på tegningstidspunktet. Forsikringen skal være oprettet senest på 60.-dagen før forventet foling. Dækningen gælder, indtil føllet er 45 dage gammelt, hvorefter føllet skal have sin egen livsforsikring.

På grund af forhøjet risiko for kastning tilbyder vi ikke foster- og føldækning, hvis drægtigheden er kommet i stand ved embryotransplantation (opsætning af befrugtet æg).

Kontakt os

Vil du tale med os om hesteforsikring og dine muligheder for rabat?

Bestil et tilbud

... eller ring til Trygs hesteafdeling på tlf: 46 33 10 30

Køb af hesteforsikring

Beregn din pris

Beregn selv din pris

Dyrlægeattest

Tjek her, om din hest skal helbredsundersøges af en dyrlæge, før du køber forsikringen.

Ryttere bør altid have en ulykkesforsikring

Statistisk set er der en relativt stor risiko for at komme til skade, når man rider eller omgås heste.
Læs mere her

Når du vil gøre brug af din hesteforsikring

Forhåndsgodkendelse

Visse diagnose- og behandlingsmetoder er kun dækket, hvis de sker efter aftale med os. Disse behandlinger skal godkendes på forhånd:

 • MR-scanning
 • CT-scanning
 • Scintigrafi
 • Stamcellebehandling og behandlinger som kan sidestilles hermed, fx PRP terapi (Patelet-Rich Plasma)

Hvornår skal du kontakte os?

Ved alvorlige ulykker eller sygdomme, som er længerevarende eller mere behandlingskrævende (fx operation), skal du anmelde skaden til os med det samme.
Kontakt os straks på 46 33 10 31

Ved mindre skader, der er dækket af forsikringen og som kun medfører et enkelt dyrlægebesøg, sender du blot regningen til os, så snart du har fået den fra dyrlægen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt forsikringen dækker behandlingen, er du velkommen til at kontakte os på 46 33 10 31, inden du sender dyrlægeregningen.
Sendes til os på mail: hesteskade@tryg.dk
...eller pr. brev til:
Tryg A/S, Hesteskade, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Udover dyrlægeregningen, skal du også sende os følgende oplysninger:

 • Policenummeret på din hesteforsikring.
 • Skadedatoen.
 • En kort beskrivelse af, hvad din hest fejlede.
 • Din banks reg. nr. og dit kontonummer, så vi kan sende dig erstatningen.

Hvilke oplysninger skal dyrlægeregningen indeholde?

 • Hestens navn.
 • Identifikation/chipnummer.
 • Diagnose.
 • Behandlingsform.
 • Undersøgelses- og behandlingsdato.
 • Specifikation af, hvilken medicin/præparater hesten er blevet behandlet med.
 • Specifikation af dyrlægens honorar for kørsel/transport.

Regningen fra dyrlægen må kun vedrøre den forsikrede hest. Vi kan behandle din skade hurtigere, hvis du sender os alle oplysninger med det samme.

Dette sker videre:

 • Vi modtager din anmeldelse og evt. dyrlægeregning. Husk at tjekke, at dyrlægeregningen indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge, inden du sender den til os. Så er det hurtigere for os at behandle din skade.

 • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle skaden. Husk derfor at give os kontaktoplysninger som vi kan kontakte dig på i dagtimerne - telefon og e-mail.

 • Vi behandler din skade og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til anmeldelse af skader?

Så kan du kontakte vores skadebehandlere på:

 • Mail: hesteskade@tryg.dk
 • Brev: Tryg A/S, Hesteskade, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
 • Tlf: 46 33 10 31 (kun til skadehenvendelser)
 • Fax: 44 20 45 89

Kontakt os

Vil du tale med os om hesteforsikring og dine muligheder for rabat?

Bestil et tilbud

... eller ring til Trygs hesteafdeling på tlf: 46 33 10 30

Ryttere bør altid have en ulykkesforsikring

Statistisk set er der en relativt stor risiko for at komme til skade, når man rider eller omgås heste.
Læs mere her