Forsikringer | Fritidshusforsikring

Tilbud på forsikringer

Bestil et tilbud

Ring mig op

Eller ring på 70 11 20 20

Tryg Bygning

Et tilbud til dig om at bruge vores netværk af kvalitetshåndværkere, når skaden skal vurderes og repareres.
Læs mere om Tryg Bygning

Huseftersyn

Skal du sælge eller købe hus, kan du bestille energimærkerapport og tilstandsrapport gennem Tryg.
Bestil huseftersyn

Fritidshusforsikring

Dækning

Dit fritidshus skal være en kilde til glæde, ikke til bekymring. Derfor er det en god idé at have det godt forsikret.

Tilvalgsdækninger

Dækning

Udvid fritidshusforsikringen med tilvalgsdækninger, så den passer præcis til dine behov.

Beregn pris Beregn pris

Mere om fritidshusforsikring

Mere om tilvalgsdækningerne

Beregn pris Beregn pris

Faktablad for Fritidshusforsikring

Betingelser Fritidshusforsikring - 1308

Betingelser Fritidshusforsikring - 9221

Betingelser retshjælpsforsikring

Grunddækning

Brand

Brand

Storm m.m.

Storm m.m.

Husejeransvar Husejeransvar
Privat retshjælp Privat retshjælp
Glas- og sanitetsskade Glas- og sanitetsskade

Tilvalgsdækninger

Insekt- og svampeskader

Råd

Rør og kabel

Stikledning
Indboforsikring for fritidshus
Elektronikskade

Dækninger - Fritidshusforsikring

En fritidshusforsikring består normalt af en branddækning og en dækning for storm m.m. inkl. Glas- og sanitetsskade og ansvar- og retshjælpsdækning.

Brandforsikringen

Brandforsikringen dækker blandt andet skader, der opstår ved brand, direkte lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer, eller hvis selve huset brænder.

Fritidshuse med stråtag kan forsikres mod et tillæg på brandpræmien. Hvis taget er brandsikret, er der mulighed for rabat. Kontakt os på 70 11 20 20 for at få et tilbud.

Storm m.m.

Forsikringen dækker de fleste skader, som opstår ved tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og lignende, samt skader, der skyldes voldsomt skybrud, tøbrud, storm, frostsprængning og snetryk.

Forsikringen dækker også skader på glas og kummer samt skader, der sker ved tyveri og hærværk.

Desuden dækker forsikringen en del andre pludselige skader.

Glas- og sanitetsskade

Dækker brud på glas, kummer, badekar og indmurede spejle, når disse er fastmonteret på deres blivende plads i bygningen. 

Husejeransvar

Dækker det erstatningsansvar, du har som husejer ved skade på andre personer eller deres ting.

Retshjælpsforsikring

Dækningen omfatter også en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister.

Download betingelser for retshjælpsforsikring

Tilvalgsdækninger

Du kan udvide fritidshusforsikringen med en eller flere af disse tilvalgsdækninger, så den passer præcis til dine behov.

Insekt- og svampeforsikring

Forsikringen dækker, når det ødelagte træværk skal repareres eller skiftes ud. Vi betaler også for at bekæmpe husbukke.

Rørskadeforsikring og stikledningsforsikring

Rørskadeforsikringen dækker utætheder, der opstår i de skjulte rør og afløbsinstallationer, som er placeret i bygningen, samt i stikledninger mellem hovedledningen og huset.

Indboforsikring

Indboforsikringen dækker privat indbo, som kan betragtes som normalt udstyr i et fritidshus.

Fordele ved Tryg Fritidshusforsikring

Image: Tryghedspakken - øvrige forsikringer

Du kan få endnu mere ud af at være kunde hos os, hvis du samler flere forsikringer hos os. Så får du nemlig adgang til Tryg Plus-fordele. Du får fx:

Fritidshusforsikring - fordele Op til 20 % rabat på dine forsikringer
Fritidshusforsikring - fordele Mulighed for at købe Tryg Boligalarm med rabat
Fritidshusforsikring - fordele Adgang til Tryg ID, hvor du kan få hjælp, hvis du har mistanke om, at din identitet bliver misbrugt

Bestil tilbud

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 11 20 20.


Ofte stillede spørgsmål om fritidshusforsikring

Kan jeg vælge min fritidshusforsikring med en selvrisiko?

Ja, du kan selv vælge, om du vil have fritidshusforsikring med eller uden selvrisiko. Vælger du en selvrisiko, bliver forsikringen naturligvis billigere, men du skal selv betale for en del af skaden.

Har jeg muligheder for at få rabat på fritidshusforsikring?

Hvis dit fritidshusforsikring har stråtag, og taget er brandsikret, får du 25% rabat på dækning for brandskade.

Endelig får du 10% rabat på fritidshusforsikringen samt andre kontante og trygge fordele, hvis du samler dine forsikringer hos Tryg.
Om at samle forsikringer

Hvad gør jeg, hvis jeg vil forsikre mit fritidshus i Sverige?

Hvis du vil forsikre dit fritidshus i Sverige, henviser vi dig til vores svenske forsikringsselskab Moderna.
www.modernatrygghetsforsakringar.se

Hvad kan jeg forsikre?

Når du tegner en fritidsforsikring, sikrer du dig mod de uforudsete udgifter, du som husejer kommer ud for, når der sker skader.

For eksempel hvis huset brænder, bliver skadet af storm eller vand, eller hvis tyve eller hærværksmænd ødelægger dele af dit hus. Forsikringen kan udvides med forskellige tilvalgsforsikringer.

Fritidshusforsikringer, du skal have

 • Brandforsikring (hvis der er lån i huset). Dækker ved brand, direkte lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer

Fritidshusforsikringer, du kan have

 • Forsikringer for storm m.m. inkl. glas- og sanitetsskade og husejeransvars- og retshjælpsdækning
 • Insekt- og svampeforsikring
 • Rådskade
 • Stikledningforsikring (mellem hus og hovedledning)
 • Rør- og kabelforsikring
 • Indboforsikring
 • Elektronikskadeforsikring 
Er der noget, jeg ikke kan forsikre?

Du kan ikke forsikre dig mod de skader, du selv kan forhindre med almindelig vedligeholdelse. Du kan heller ikke forsikre dig mod det, der sker over lang tid fx slitage, ælde eller vejrets påvirkning.

Denne hovedregel gælder også en fritidshusforsikring. Der findes dog store skader med høje udgifter til følge, som ikke kan forhindres selv ved grundig og ihærdig vedligeholdelse.

Det gælder fx rør- og stikledningsskader. Disse sker typisk på grund af en ganske langsom, snigende tæring indefra i rørene, som selv den mest samvittighedsfulde husejer ikke kan forhindre ved almindelig vedligeholdelse. Husets trækonstruktioner kan også nedbrydes af råd på trods af god vedligeholdelse.

Tryg tilbyder tilvalgsdækninger, som dækker rådangreb, svamp og rør- og stikledningsskader, selv om denne type skader ikke altid sker pludseligt og uventet.

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge brand?

Sådan forebygger du brand

 • forlad aldrig rum med levende lys tændt
 • åbne ildsteder må aldrig være uden opsyn
 • opbevar tændstikker utilgængeligt for børn
 • ryg aldrig i sengen
 • når elartikler ikke benyttes, så sluk for dem på kontakten
 • forlad aldrig et tændt strygejern
 • sluk for kaffemaskiner, brødristere og elkedler. Benyt evt. timer
 • gå aldrig fra en gryde med olie eller fedt under opvarmning
 • sørg altid for at dine elinstallationer er lovlige

Sørg for at branden ikke spreder sig
Dit hjem bør sikres med røgalarmer, ligesom det er en rigtig god idé, at have en pulverslukker stående på et let tilgængeligt sted.

Hvad kan jeg bruge tilstandsrapporten til?

Uanset om du vil købe eller sælge et fritidshus, er det umuligt at have overblik over husets fejl og mangler. De alvorligste og dyreste gemmer sig oftest inde i konstruktionen, hvor man først opdager dem, når det er for sent.

Før du skriver under på købsaftalen på et fritidshus, er det en god ide at studere husets tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten giver dig et godt overblik over, hvor du som ny husejer skal sætte ind med udbedring og vedligeholdelse. Samtidig får du mulighed for at gøre op med dig selv, om opgaverne ligger inden for det, du har lyst og økonomi til at give dig i kast med.

Hvad skal jeg gøre, hvis der sker skader på mit fritidshus?

Du skal følge disse anvisninger, hvis du vil være sikker på at få erstatning i tilfælde af en skade på dit hus:

 • Du har pligt til at begrænse skaden efter bedste evne, så den ikke udvikler sig til noget værre.
 • Du må ikke fjerne eller kassere ødelagte genstande, før du har fået lov af dit forsikringsselskab. 
 • Du må ikke sætte en reparation i gang, før dit forsikringsselskab har givet grønt lys.
 • I akutte skadesituationer kan du, når du er forsikret i Tryg, ringe til Trygs Døgnskade på tlf. 70 11 20 20, hvis skaden sker uden for normal arbejdstid.
Er der nogle gode råd, hvis jeg køber fritidshus?

Husk

 • at sikre dig, at det hus, du køber, kan forsikres på de vilkår og med de dækninger, du ønsker,
 • at en fritidshusforsikring træder i kraft den dag, huset overtages,
 • at realkreditinstituttet for at yde dig lån som minimum kræver, at boligen er brandforsikret,
 • at lade en advokat råde jer, når I køber fast ejendom sammen, og I ikke er gift,
 • at købsaftalen er et nyt navn for det, der tidligere hed slutseddel,
 • at der er indført en kort fortrydelsesfrist, efter at køber og sælger har underskrevet,
 • at selvom en tilstandsrapport giver indtryk af en ejendom i fin stand, kan der senere vise sig fejl og mangler.
Hvornår skal jeg huske at kontakte mit forsikringsselskab?

Du skal kontakte dit forsikringsselskab, hvis:

 • du flytter eller ændrer betalingsadresse
 • du foretager ny-, om- eller tilbygning, fx udhus, carport, ekstra værelser, garage eller lignende
 • du ændrer ved tagbeklædningen, fx fra strå til tegl eller andet
 • du ændrer ved brugen af huset, fx bruger det til erhverv
 • du laver svømmebassin
 • du installerer en brændeovn
 • du ændrer antallet af toiletter i huset
 • du udbyder dit fritidshus til udlejning
 • du bliver selvstændig erhvervsdrivende

Ordliste til fritidshusforsikring

Brand

Dækker fx skader efter brand samt tilsodning, kortslutnings- og elskader.

Elektronikskade

Dækker funktionsfejl og pludselig skade på elektroniske apparater, der hører til i fritidshuset.

Glas- og sanitetsskade

Dækker brud på glas og sanitet, – fx vinduesglas, indmurede spejle, glasset i dit drivhus, eller hvis der sker et brud på toilettet eller håndvasken.

Hus- og Grundejer

Dækker ved fx storm, vand, tyveri og hærværk.

Husejeransvar

Husejeransvar dækker det erstatningsansvar, du har som husejer ved skade på andre personer eller ting.

Indboforsikring for fritidshus

Dækker privat indbo, der kan betragtes som normalt udstyr i et fritidshus.

Insekt- og svampeskader

Dækker skader i bygningsdele af træ samt i murværk, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller af træødelæggende insekter, fx i gulvkonstruktionen.

Privat retshjælp

Privat retshjælp dækker udgifter til advokat, hvis der opstår uenighed ved fx huskøb eller -salg.

Rør og stikledning

Dækker utætheder i de rør, der løber inde i væggen eller under gulvet. Forsikringen dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved gulvvarme.

Råd

Dækker rådskader - typisk i husets lukkede konstruktioner.

Stikledning

Dækker skader på rør/ledninger, som er nedgravet i jorden mellem hovedledningen og huset, fx kloakrør, vaandrør og elkabler.

Storm m.m.

Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund.

Forsikringen dækker stormskade og eventuelle nedbørsskader i direkte tilknytning hertil.

Rør og kabel
Dækker utætheder i de rør, der løber inde i væggen eller under gulvet på fx badeværelset eller i køkkenet. Den dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum fx ved gulvvarme.

Anmeld skade på dit fritidshus

Vælg den skadeanmeldelse, der passer til den skade, dit fritidshus har været udsat for. Hvis du ikke kan finde en skadeanmeldelse, der passer, kan du ringe til os på 70 11 20 20, hvor du kan få hjælp.

Anmeld skade
Anmeld skade