Forsikringer | Otte typiske misforståelser omkring ejerskifteforsikringer

Misforståelse: En ejerskifteforsikring dækker generelt alle fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstands- og el-installationsrapporten
Fakta: Nej, det gør den ikke, det er en udbredt myte, som desværre også lever på nettet og blandt organisationer og virksomheder, der dagligt rådgiver om ejerskifteforsikringer.

En ejerskifteforsikring dækker kun skjulte mangler, hvis en mangel udløser en skade, eller der er en nærliggende risiko for, at manglen medfører en skade, som nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme stand og alder.

Misforståelse: En ejerskifteforsikring dækker dårlig vedligeholdelse
Fakta: Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, der opstår på grund af alder, almindeligt slid eller dårlig vedligeholdelse. Forsikringen dækker heller ikke allerede planlagte renoveringer.

Misforståelse: En ejerskifteforsikring dækker fugt i kælderen
Fakta: Som udgangspunkt er de fleste kældre i ældre huse fugtige i en eller anden udstrækning og heller ikke egnet eller godkendt til beboelse. Hvis huset er opført efter gældende byggeskik på opførelsestidspunktet vil afhjælpning af denne fugtdannelse ikke være dækket af ejerskifteforsikringen.

Misforståelse: Er ejerskifteforsikring dækker ulovlige eller forkert udførte konstruktioner og bygningsdele?
Fakta: Nej, ejerskifteforsikringen dækker kun, hvis der er tale og ulovlige el- og VVS-installationer. Andre konstruktioner og bygningsdele er ikke dækket, alene fordi det ikke er opført korrekt - der skal være sket en skade.

Det gælder også ved selvbyg. (Ulovlige el- og VVS installationer er først blevet en del af grunddækningen på ejerskifteforsikringen fra 1. maj 2012. Man kan dog stadig være omfattet af denne dækning, hvis man tidligere har tegnet den som en tilvalgsdækning hos sit forsikringsselskab)

Misforståelse: En ejerskifteforsikring dækker, hvis der er skimmelsvamp i huset
Fakta: Der vil altid være en vis mængde skimmelsvamp i en ejendom, f.eks i tagrum, kældre og krybekældre. Ejerskifteforsikringen dækker som udgangspunkt, hvis mængden af skimmelsvamp er så alvorlig, at det påvirker indeklimaet og derved nedsætter bygningens brugbarhed nævneværdigt.

Misforståelse: Dræn er dækket på en ejerskifteforsikring, når det medfører en skade på huset?
Fakta: Nej, det er det ikke. Når årsagen til skaden ligger uden for husets sokkel dækker ejerskifteforsikringen ikke, selv om det medfører en skade på huset. Generelt er alt, hvad der ligger uden for husets sokkel ikke dækket på ejerskifteforsikringen.

Misforståelse: Forsikringsselskabet foretager og står for udbedringen af de dækkede skader.
Fakta: Nej, forsikringsselskabet fastsætter et erstatningsbeløb. Selve udbedringen foretages af en håndværker, som kunden selv kan vælge.

Misforståelse: Selvom jeg har købt en ældre ejendom, kan jeg regne med fuld erstatning svarende til nyværdien?
Fakta: Nej, det er ikke rigtigt. Som det også fremgår af forsikringsbetingelserne er der afskrivningstabeller for visse bygningsdele, hvilket gør, at erstatningen ikke giver nyt for gammelt.

FAKTA

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?
Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af skjulte skader på huset, når definitionen på skadebegrebet er opfyldt. Og her bliver det altså lidt teknisk, men da Folketinget i sin tid udformede ejerskifteforsikringen, blev en skade defineret som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, der nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt, sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand.

Det er en betingelse, at skaden er til stede på overtagelsestidspunktet. Tagskader, sætningsskader og ulovlige el- og VVS-installationer er nogle af de mest typiske skader, vi oplever på ejerskifteforsikringer.