Forsikringer | Bilforsikring | Nye regler om 17-årige bag rattet

Folketinget har givet grønt lys til en treårig forsøgsordning, der tillader 17-årige at tage kørekort på samme betingelser som 18-årige i dag.

En vigtigt del af ordningen indebærer dog, at de 17-årige kun må køre bil i det første år, hvis de har en bilist med mindst 10 års erfaring ved deres side.

Baggrund for forslaget er at nedbringe antallet af dræbte i trafikken, ved at fokusere på de unge, hvis risiko for at blive dræbt i trafikken er syv-otte gange større end deres forældres. Inspirationen kommer fra Tyskland, hvor det er lykkes at nedbringe antallet af ulykker blandt de yngste trafikanter.

Sådan dækker din bilforsikring med en 17-årig bag rattet

Når de 17-årige har fået deres kørekort, kan de med ledsager benytte bilen efter samme regler, som gælder for 18-årige bilister i dag. Det er den 17-årig bag rattet, der er ansvarlig for at overholde trafikreglerne, uanset om du eller en anden sidder som ledsager i bilen.

Hvis der sker en skade, dækker forsikringen efter de betingelser, du har på din bilforsikring. Du skal være opmærksom på, at der opkræves en ekstra selvrisiko ud over den selvrisiko, du har valg på bilforsikringen, når fører af bilen er under 26 år. Den ekstra selvrisiko opkræves ikke, hvis du har tilvalgsdækningen "Ung bag rattet".

Ung bag rattet

Ingen ekstra selvrisiko og mulighed for billigere førstegangsforsikring til unge
Den ekstra selvrisiko, der gælder, hvis der sker en skade med en fører under 26 år bag rattet, opkræves ikke, hvis du har købt tilvalgsdækning ”Ung bag rattet", og du er barn eller barnebarn af husstanden.

Ung bag rattet giver også mulighed for, at dine børn kan optjene erfaring i op til 3 år – når de låner bilen. Det betyder, at 17-årige fremover kan begynde at optjene erfaring i det år, hvor de har en ledsager i bilen og på den måde få en billigere forsikring, når de selv skal have den første bil forsikret i Tryg.

Krav til ledsager i bilen

Ifølge lovforslaget skal den erfarne bilist være minimum 30 år og selv have haft kørekort i mindst 10 år. Kørekortet må ikke have været frakendt i perioden hverken betinget eller ubetinget. Den erfarne bilist skal være i stand til at overtage kørslen, og der gælder samme regler for indtagelse af alkohol og stoffer for ledsager i bilen som for bilens fører. Det betyder, at 17-årige ikke må bruges som chauffører for berusede voksne.

Læs mere om bilforsikring

Ofte stillede spørgsmål om 17 årige bag rattet

Hvornår må den 17-årige tage kørekort?

De unge må begynde på køreuddannelsen tre måneder før, de fylder 17 år. De skal altså minimum være 16 år og 9 måneder, når de begynder at tage kørekort. Det svarer til de regler, der er i dag, hvor man også har mulighed for at begynde køreuddannelsen tre måneder før, man fylder 18 år.
Den nye lov omhandler kørekort til motorkøretøj i kategori B, altså en helt almindelig bil, og kravene til køreuddannelsen er de samme som hidtil.

Hvem har ansvar i trafikken – ledsager eller den 17-årige?

Det er altid føreren af bilen, der har ansvaret for kørslen og som skal leve op til færdselslovens regler. Ledsager i bilen skal være i stand til at overtage kørslen, hvis det bliver nødvendigt - men det er den 17-årige, der har ansvaret for kørslen, når den 17-årige sidder bag rattet.

Krav til ledsager i bilen?

Ledsager skal være fyldt 30 år, og have haft kørekort i minimum 10 år uden betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet i den 10-årige periode.
Ledsageren skal være i stand til at overtage kørslen, hvis det skulle blive nødvendigt. Der gælder altså samme regler for ledsageren som for bilens fører om indtag af alkohol eller stoffer.

Skal ledsageren godkendes?

Nej, ledsageren kan være forældre eller en anden voksen og skal ikke godkendes i forvejen. Men politiet skal i forbindelse med kontrol kunne fastslå, om ledsageren lever op til de fastsatte krav.

Hvad sker der, hvis den 17-årige kører uden ledsager?

Det fremgår af lovforslaget, at kørsel uden ledsager bliver betragtet som kørsel uden kørekort, og bøden gives efter samme regler.

Hvad betyder det for forsikringen, hvis en 17-årig er udsat for et uheld?

Der gælder samme regler for en 17-årig som for andre unge, der lovligt benytter bilen. Det vil sige, at forsikringen dækker, hvis der er en ledsager med i bilen, som opfylder lovens krav.

Når fører af bilen er under 26 år, opkræves en ekstra selvrisiko, ud over den selvrisiko, der er valg på forsikringen. Dog opkræves den ekstra selvrisiko ikke, hvis tilvalgsdækning ung-bag-rattet er valgt, og det er et barn eller barnebarn af husstanden.

Hvornår gælder loven fra?

Folketinget har vedtaget loven som træder i kraft 1. januar 2017.

UngBilist 220X300