Forebyg skade |

Hvornår er det stormflod?

Det er Stormrådet, der fra gang til gang tager stilling til, om oversvømmelser i forbindelse med en storm kan anerkendes som stormflod med ret til erstatning efter Lov om stormflod og stormfald.

Stormrådet opdaterer løbende www.stormraadet.dk med information om hvilke områder, der er anerkendt som stormflodsramt.

 

Hvordan er jeg dækket ved en stormflod og hvem betaler erstatning?

Skader efter vand fra en stormflod er undtaget af bygning og indbo/løsøreforsikring. Det er Stormrådet, som afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse, stormflod og stormfald. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, omfanget af erstatningen.

Vær opmærksom på der ikke ydes erstatning for en række tilfælde.
Se stormflodslovens Negativliste 

Hvordan anmelder jeg en stormflodsskade?

Hvis der bliver erklæret stormflod i dit område, skal du anmelde skaden via Stormrådets hjemmeside. Anmeld stormflodsskaden på www.stormraadet.dk

Afværg og begræns

Du skal selv sørge for at begrænse skaderne efter en stormflod, f.eks. ved at pumpe vand væk, affugte ejendommen eller rengøre indbo. Det er en god idé at spørge en håndværker til råds, om der er andet, du kan gøre for at begrænse skaderne.

Undlader du at begrænse skaderne, kan det få betydning for din erstatning. I værste fald kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde jf. lov om stormflod.

Læs mere om at forebygge stormflod  og erstatning for stormflodsskader på Stormrådets hjemmeside. 

Hvem kan hjælpe mig akut med skadebegrænsningen?

Der findes en række skadeservicefirmaer, som kan hjælpe med at pumpe vand væk og affugte. Følgende firmaer dækker hele landet:

SSG: Telefon nr. 70 21 51 31
Polygon: Telefon nr. 48 14 05 55 (besvares døgnet rundt)
Recover Nordic: Telefon nr. 38 17 10 40Kan jeg begynde at udbedre skaderne?

Du kan godt sætte håndværkere i gang med at udbedre skaderne efter stormfloden, men før der er anerkendt stormflod i dit område, kan der ikke udbetales godtgørelse. Det er derfor vigtigt at huske på, at du måske selv kommer til at afholde udgifterne til reparationerne, hvis Stormrådet ikke anerkender reparationerne eller, at der har været tale om stormflod i dit område.

Ved udbedring af skader bør man sikre dokumentation, f.eks. billeder eller udskiftede genstande/bygningsdele. Dokumentationen skal bruges, når taksator skal vurdere skaderne.

Er biler dækket for stormflod?

Kaskoforsikrede biler, der ødelægges af en oversvømmelse, er dækket direkte af bilens egen kaskoforsikring. Er bilen kun ansvarsforsikret, er der dog ingen mulighed for erstatning.

Image: Stormflod 220

Ramt af stormflod?

Hvad gør du når vandet stiger?
Begræns skaden ved at:

1. Forhindre vand
2. Få vand ud
3. Gå igang med affugtning

Se filmen