Forebyg skade | Storm | Hvad kan du gøre på længere sigt?

Tjek dit tag
Gennemgå taget på boligen, carporten og skuret og se især efter løse tagsten eller tagplader. Kontroller at de ligger rigtigt, er ordentligt fastgjort samt at eventuel understrygning af tagstenene er i orden. Det er også vigtigt at sikre at antennen på taget er ordentligt fastgjort.

Beskær de største træer
Sørg løbende for beskæring af store og udsatte træer i din have. Har du tilvalgt dækningen Bolighjælp på din husforsikring, kan du få hjælp til at hindre eller begrænse udviklingen af en skade. Fx til at fælde akut beskadigede træer, som er ved at vælte ned i dit hus. Læs mere om Bolighjælp    

Vedligehold boligen løbende
Sørg for en løbende vedligeholdelse af boligen, legehus, flagstang, plankeværk og lignende.

Lad en fagmand vurdere murværket
Lad en fagmand undersøge om fx muren er forankret korrekt til tagfladen, om der er murbindere i murværket m.v.

Nogle ting kan dog være svære og dyre at undersøge, så det skal kun være hvis der er mistanke om, at der er noget galt som fx at der mangler murbindere i murværket eller tagfladen ikke er fastgjort til murværket. Et tegn på manglende murbindere kan være større revner i væggene eller hvis væggen giver sig ved let påvirkning.

Tryg Bolighotline
Er du Tryg Plus-kunde, kan du ringe til Tryg Bolighotline og få rådgivning til at udbedre små skader inden de udvikler sig og bliver alvorlige. Fx kan du få rådgivning om hvad du skal gøre, hvis der kommer en revne i ydervæggen på dit hus, HFI-relæet hele tiden slår fra eller der løber sod ned ad skorstenen. Læs mere om Tryg Bolighotline

Er du rigtigt forsikret?

Bliv ringet op og få en forsikringsgennemgang.

Ring mig op

Mere info

Læs mere om forebyggelse af stormskader:

bolius.dk
Pjece fra Statens Byggeforskningsinstitut