Forebyg skade | Storm | Har du fået en stormskade?

Inden du anmelder skaden

  • Gå i gang med at redde dine ting. Hvis du ønsker erstatning for de ødelagte ting, er det vigtigt, at du gemmer dem.
  • Er der sket skade på taget – fx tagsten der er blæst af – skal taget afdækkes for at undgå, der kan trænge vand ind i bygningen. Afdækningen kan normalt gøres vha en solid pressening, noget tovværk og nogle længter, der skrues fast oven på presseningen. Pas dog på med at gå på taget under stormen. Tag hellere fat i vores skadeservicefirmaer. (ses til i spalten til venstre).
  • Er der sket skade på vinduer, så sørg for afdækning med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og vand ude.
  • Har der været strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren.

Hvis din skade er dækket af forsikringen, dækker vi rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Det kan fx være udgifter til afdækning el. sikring af bygningen, så der ikke sker yderligere skade.

Har du fået vandskade i forbindelse med din stormskade?

Opgørelse og dokumentation

  • Gem kvitteringer for udgifter til evt. afdækning, sikring og nødreparationer
  • Tag billeder eller film af skaderne

Anmeld din skade

Privat
Erhverv

Akut hjælp

Kontakt et af de skadeservicefirmaer, vi samarbejder med:

Hele landet

Skadeservicegruppen SSG
70 21 51 31

Recover Nordic
Døgntlf.: 70 10 08 88

Sjælland

Polygon, 70 11 00 44