Forebyg skade | Rabat på forebyggelse |

En rottespærre kan begrænse rotter i at få adgang til din private kloak og forebygge de problemer, som rotter kan føre med sig.

Problemerne opstår oftest fra kloakken, og rotter kan være årsag til ubehagelig lugt og gnaveskader på rør og stikledninger. Derfor kan det være en god idé med en rottespærre, som sikrer, at der kun kan komme noget den ene vej i kloakken og ikke den anden vej.

Tilbud om rottespærrre

Som kunde i Tryg kan du få en attraktiv pris på at få installeret en Nordisk Innovation TX11 rottespærre.
Prisen for rottespærre inklusiv installation er kr. 2.995,- (inkl. moms) og gælder for en rottespærre, der passer til en rørdiameter på enten 110 mm eller 160 mm.

Sådan gør du brug af tilbuddet

Det er en Tryg Bygning kloakmester, der leverer og monterer rottespærren. Du skal selv kontakte en Tryg Bygning kloakmester fra nedenstående liste, for at kunne gøre brug af tilbuddet.

Liste over samarbejdspartnere, der tilbyder rottespærre

Sjælland & Bornholm

2820 Gentofte Sven Bech A/S  Tlf. 39 68 06 55
3100 Hornbæk Finn Vindahl Andersen VVS-Entreprise A/S Tlf. 49 70 06 24
3700 Rønne Jørn Ole Klausens Murerforretning Rønne ApS Tlf. 56 95 89 79
4653 Karise Østkystens Entreprenørfirma A/S Tlf. 56 71 83 93
4750 Lundby K.E.S. Køng Tlf. 55 76 61 17
Fyn & Jylland

5270 Odense N N. C. Johansen & Søn ApS Tlf. 66 12 06 07
6000 Kolding O. Adsbøll & Sønner A/S Tlf. 75 50 44 22
6100 Haderslev Murermestrene Thomas Hans A/S Tlf. 74 52 27 17
6740 Bramming Karl Poulsen Murer & Entreprenørfirma ApS Tlf. 75 17 30 77
7560 Hjerm Livbjerggaard Entreprenørforretning Tlf. 20 21 01 09
8240 Risskov René Mathiassen A/S Tlf. 86 17 22 01
9230 Svenstrup S.P. Jensen kloak Tlf. 98 38 14 66
9800 Hjørring Bøje Klit Larsen Tlf. 98 92 97 62
9800 Hjørring Vennelyst Tlf. 98 92 14 66

Forudsætninger for tilbud

Prisen forudsætter, at rottespærren kan monteres direkte og der ikke skal laves modifikationer på selve afløbet inden montering. Dækslet til brønden skal være synligt og frit tilgængeligt. Prisen indeholder ikke ekstraarbejde. Ekstraarbejde vil blive faktureret særskilt med den enkelte kloakmesters gældende timepris.

Afklaring af hvilken brønd der skal monteres rottespærre i, skal i videst mulige omfang ske i samarbejde med kloakfirmaet ved bestilling af arbejde.

FAQ

Hvad er en rottespærre?

En rottespærre er en anordning med to klapper, der placeres i en brønd. Rottespærren har til formål at hindre rotters indtrængen i bygninger via afløbsinstallation.

Hvilken type rottespærre indgår i tilbuddet?

I tilbudsprisen inkluderes der 1 stk Nordisk Innovation TX11 rottespærre enten i størrelse Ø110mm eller Ø160mm.

Hvordan bestiller jeg en rottespærre gennem Tryg?

Du kontakter en Tryg Bygning kloakmester fra listen og aftaler nærmere. Kloakmesteren leverer og monterer rottespærren. Når arbejdet er udført, modtager du en faktura direkte fra kloakmesteren, som ligeledes betales direkte til kloakmesteren. Eventuelle tvister løses uden om Tryg og direkte med den givne kloakmester.

Kræver rottespærren vedligeholdelse og service?

Det er en god ide, at du med jævne mellemrum tager dækslet af brønden og tilser rottespærren. Hvis der er mindre ophobninger af papir eller fækalier ved rottespærrens åbning, kan disse ofte fjernes ved at spule rottespærren med haveslangen eller ved at kaste en spand vand ned i brønden.

Hvis rottespærren er skyld i tilstopninger eller hvis klapperne ikke kan fungere frit og uhindret, skal rottespærren tages op til rensning eller reparation. Denne opgave skal udføres af en certificeret person fra en virksomhed med autorisation som kloakmester. Rottespærren bør løbende vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger.

Hvor ofte skal rottespærren serviceres?

Service bør foretages mindst én gang om året og skal udføres af en certificeret person fra en virksomhed med autorisation som kloakmester. Ved service optages rottespærren for rengøring, funktionskontrol og udskiftning af eventuelle defekte dele.

Ved genmontering sørger den kyndige person for at rottespærren monteres sikkert og korrekt, så afløbsinstallationen kan fungere uhindret samtidig med, at det sikres, at rotter ikke kan passere forbi rottespærren og ind i bygningen.

Rotte_220

Dækker din husforsikring rotteskader?

Vi dækker skader efter rotter som følge af en dækket skade på kloak, hvis rotterne kommer ind ad den vej. Det er også muligt at tegne en ekstra dækning for skader som direkte følge af rotter eller lignende.

Læs mere om husforsikring

Vil du vide mere?

En rottespærre er en effektiv foranstaltning til at stoppe rotter i din kloak, dokumenterer rapport fra Miljøstyrelsen.

Læs mere på Bolius

Er du rigtigt forsikret?

Bliv ringet op og få gennemgået dine forsikringer.

Ring mig op