Erhverv | Tandlæge

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler

Person- og varebiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring dækker klinikkens erstatningsansvar for skade på personer og ting forvoldt af klinikkens medarbejdere under behandlingen.

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsdækningen omfatter de skader, der forvoldes af en farlig egenskab eller defekt ved klinikkens produkter eller ydelser efter levering. Den dækker dig ved berettiget krav stillet af patienter. Du er fx dækket, hvis patienten får en fylding, som medfører en forgiftning.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og fejl på software. Disse dækninger sikrer bl.a. inventar og IT-udstyr, herunder server backups ved tab af data, originalversioner og personfølsomme oplysninger.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri

Læs mere:
Erhvervsforsikring

Bygningsforsikring

Hvis du ejer den bygning, som du driver din klinik fra, skal du have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader.

Har klinikken lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Sundhed og pension

Sundhedsforsikring

Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Kaskoforsikring biler

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker skader på klinikkens egen bil.

Læs mere:
Firmabilforsikring
Bilforsikring (privatbil)

Mange i branchen har også

Rejseforsikring

En rejseforsikring sikrer dig og dine medarbejdere, når du er i udlandet i forbindelse med dit arbejde. Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtransport.

Læs mere:
Erhvervsrejseforsikring

Ulykkesforsikring

En ulykke kan have store økonomiske konsekvenser. Ulykkesforsikringen kan være en god hjælp til de økonomiske følger efter en ulykke. Forsikringen kan købes som et personalegode, og du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.

Forsikringen inkluderer en infektionsdækning, der fx dækker dig, hvis du selv bliver syg eller får en infektion ved behandling af en patient. Du kan også vælge en amputationsdækning. Den sikrer dig en højere erstatning, hvis du er udsat for en ulykke, der medfører tab/amputation af visse legemsdele.

Læs mere:
Ulykkesforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til sundhedsbranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i sundhedsbranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Sundhed på 44202636.

Er du rigtig dækket? 
Brug 5 minutter på at svare. Så kan vi tjekke, om du er rigtigt dækket.
Velkommen til Tryg Forsikringstjek. Log ind med din virksomheds CVR-nr., og den personlige kode, som vi har sendt til dig. Så er du i gang.

Forsikringstjek