Erhverv | Sportsklub

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring *

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker lønnede og ulønnede trænere samt instruktører og idrætsdommere. Når I har ansatte, har I også forsikringspligt, og der skal ydes erstatning efter Lov om Arbejdsskadesikring.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler

Person- og varebiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som I påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring *

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker sportsklubbens erstatningsansvar for skader på personer og ting, som I er skyld i under levering af produktet eller ydelsen. I er fx dækket, hvis en sportsudøver falder og kommer til skade i idrætshallen pga. vådt gulv.

Produktansvarsforsikring

Hvis sportsklubben har en kiosk eller et cafeteria, er Produktansvarsforsikringen relevant. Den omfatter de skader, der opstår på grund af kiosken eller cafeteriets produkter er dårlige. I er fx dækket, hvis maden, der er solgt under et sportsarrangement, giver kunderne en madforgiftning.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og fejl på software. Disse dækninger sikrer bl.a. inventar og IT-udstyr, herunder server backups ved tab af data, originalversioner og personfølsomme oplysninger.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri

Læs mere:
Erhvervsforsikring

Kaskoforsikring biler

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan I også købe en kaskoforsikring, som dækker skader på egen bil. I har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Mange i branchen har også

Bygningsforsikring

Hvis I ejer den bygning, som I driver sportsklubben fra, skal I have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader. Forsikringen kan også dække rør, stikledninger og svampeskade.

Har klubben lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Rejseforsikring *

Rejseforsikringen er særlig relevant, hvis sportsklubben fx tager til stævner i udlandet. En rejseforsikring sikrer jer, når I er i udlandet i forbindelse med jeres arbejde. Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtransport.

Læs mere:
Erhvervsrejseforsikring

Image: Banner 220x330


* Er du medlem af DIF & DGI, er du omfattet af:

· Arbejdsskadeforsikringen
· Ansvarsforsikringen 
· Rejseforsikringen

www.idraettensforsikringer.dk

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

 
 
Ring til Team Sundhed og få rådgivning inden for netop din branche på 44202636

Image: Banner 220x330


* Er du medlem af DIF & DGI, er du omfattet af:

· Arbejdsskadeforsikringen
· Ansvarsforsikringen 
· Rejseforsikringen

www.idraettensforsikringer.dk

Forebyggelse til sundhedsbranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i sundhedsbranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Sundhed på 44202636.

Er du rigtig dækket? 
Brug 5 minutter på at svare. Så kan vi tjekke, om du er rigtigt dækket.
Velkommen til Tryg Forsikringstjek. Log ind med din virksomheds CVR-nr., og den personlige kode, som vi har sendt til dig. Så er du i gang.

Forsikringstjek