Erhverv | Tryg Risk Event – fokus på brand

Tryg sætter igen fokus på forebyggelse af brand for erhvervskunder, denne gang

Tirsdag den 13. maj 2014

Bliv klogere på hvilken vej du skal løbe, når det brænder og lær mere om, hvordan du kan forebygge i din virksomhed – både gennem teoretisk viden og praktiske øvelser hos Københavns Brandvæsen og i Tivoli

Vi mødes kl. 8.30 hos
Københavns Brandvæsen
Hansstedvej 7, 2500 Valby

Der er mulighed for parkering på vejen foran brandstationen.

Tilmeld dig her (senest den 9. maj 2014)

Se programmet for dagen herunder.

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet, så hvis du bliver forhindret, bedes du melde afbud til Lone Korfitsen på email lone.korfitsen@tryg.dk eller tlf. 40 33 69 70 snarest muligt og senest den 12. maj 2014.

Program

8.30 Ankomst og morgenkaffe
9.00 Velkomst ved Tryg
9.20 Københavns Brandvæsen viser/fortæller om 
- De hyppigste årsager til brand
- Hvordan du kan undgå brand og brandspredning
- Holdningsændring blandt medarbejdere og muligheder for kursustyper
- brand- og evakueringsøvelser
10.30 Praktiske øvelser i hold
- Demonstration af slukning med forskellige slukningsredskaber i forskellige typer af brand. Her får du også selv mulighed at afprøve slukning.
12.30 Pause og transport til Tivoli – vi har sørget for transport (men du kan også køre selv)
13.00 Frokost i Tivoli
14.00 Tivoli fortæller om deres brandberedskab og Tivolibrandbilen
- Hvilken uddannelse og opgaver de har, efterfulgt af øvelser
med Tivolibrandbilen og brandmændene
16.00 Slut på dagen og transport tilbage til Valby

Arrangementet er gratis, men ved udeblivelse uden rettidigt afbud, faktureres 950 kr.

Brandbil

Hvad er et Risk Event?

Hør om tidligere deltageres oplevelse

Kontakt

Lone Korfitsen
Tlf.: 40 33 69 70
E-mail: lone.korfitsen@tryg.dk