Erhverv | Produktion

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskade

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskade

Ansvarsforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Virksomhedens selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Læs mere:
Materielforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring dækker din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under levering af produktet eller ydelsen.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen omfatter de skader, der opstår på grund af en defekt ved din virksomheds produkter eller ydelser efter, I har leveret dem.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Ingrediens og komponent

Du kan også vælge en ingrediens- og komponentdækning, der sikrer dig, hvis en ingrediens eller komponent er skyld i en skade på en ting. Det kan fx være en defekt møtrik, der ødelægger en maskine.

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og driftstab. Disse dækninger sikrer varelager, maskiner og inventar samt de driftstabs- og meromkostninger, der kan forekomme, hvis du eksempelvis for en periode ikke kan drive virksomhed grundet en skade.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Avancetab
Dækker den tabte avance, når der er sket en skade på handelsvarer og emballage. Avance er forskellen mellem salgspris og indkøbspris og er et udtryk for, hvor meget du tjener på en vare ved salg af denne.

Maskin- og IT udstyr
Dækker større produktionsmaskiner og IT udstyr, der ejes, lejes eller leases i tilfælde af, at der opstår en pludselig skade.

Maskindriftstabsforsikring
Dækker dokumenteret tab, hvis en nøglemaskine går i stykker. Med denne dækning hjælper vi med at sikre din virksomheds overlevelse og udligne det tab der kommer, hvis hele eller dele af produktionen ligger stille i en periode.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri.

Læs mere:
Erhvervsforsikring
Transportforsikring

Kaskoforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker din virksomheds egen bil. Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng. Du kan også vælge Tryg Vejhjælp, så du er sikret, hvis din bil bryder sammen.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Hvis du har selvkørende arbejdsmaskiner, kan det også være en god idé med en kaskoforsikring mod skader på selve maskinen.

Læs mere:
Materielforsikring

Sundhed og pension

Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringen er særlig relevant i din branche, da kroppen er mere udsat i produktionsbranchen. Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Du kan også vælge SmerteFri-dækningen, så du kan tilbyde dine medarbejdere forebyggende behandling af smerter i muskler og led, så daglige gener ikke udvikler sig til kroniske skader og sygemeldinger. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med forebyggende behandling og er skattefri.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Kreditforsikring

Kreditforsikringen sikrer dig, hvis dine kunder ikke kan betale deres regning. Du kan få op til 90 % af dit tab og få et løbende overblik over kreditrisikoen på dine kunder.

Læs mere:
Kreditforsikring

Mange i branchen har også

Bygningsforsikring

Hvis du ejer den bygning, som du driver din virksomhed fra, skal du have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader.

Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Miljøforsikring

Miljøforsikringen sikrer din virksomhed i tilfælde af forureningsskader. Vi hjælper med at finde ud af, om virksomheden er ansvarlig for skaden, hvad den skal opgøres til og erstatter skaden.

Læs mere:
Miljøforsikring

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri begået af medarbejdere i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Rejseforsikring

Rejseforsikring sikrer dig, når du er i udlandet i forbindelse med dit arbejde. Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtransport.

Læs mere:
Erhvervsrejseforsikring

Kollektiv ulykkeforsikring

En ulykke kan have store økonomiske konsekvenser. Ulykkesforsikringen kan være en god hjælp til de økonomiske følger efter en ulykke. Forsikringen kan købes som et personalegode, og du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.

Læs mere:
Ulykkeforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til produktionsbranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i produktionsbranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Produktion på 44202397.