Erhverv | Skovbrug

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler, traktorer og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring
Bilforsikring (privatbil)

Traktorer og arbejdsmaskiner

Landbrugets traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Læs mere:
Forsikring af maskiner og redskaber

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dækker de erstatningskrav, du kan pådrage dig i forbindelse med driften af dit skovbrug.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Indbo- og løsøreforsikring

Forsikringen dækker dit indbo, din besætning, maskiner og redskaber samt avl og produkter mod bl.a. brand-, tyveri- og vandskade. Dækningen er sumløs, hvilket vil sige, at du er garanteret mod underforsikring.

Læs mere:
Indboforsikring

Skovbrandforsikring

Skovbrandforsikringen dækker brand i de i policen nævnte bevoksninger.

Læs mere:
Skovbrandforsikring

Skovansvarsforsikring

Skovansvarsforsikringen dækker dit ansvar for skader på personer eller ting, som du som ejer af skov kan pådrage dig.

Læs mere:
Skovansvarsforsikring

Juletræsforsikring

Forsikringen dækker brand på bevoksninger med juletræer, samt tyveri af pyntegrønt og juletræer.

Læs mere:
Juletræsforsikring

Bygningsforsikring

Bygningsforsikringen dækker mod skader bl.a. efter brand, vand og indbrud. Den dækker også bygningsbrandforsikring inklusiv el-skade, storm og anden pludselig skade. Forsikringen kan udvides med rørskade, stikledning samt svamp og insekt.

Har du flere landbrugsejendomme, kan du forsikre alle på samme police.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Kaskoforsikring biler, traktorer og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker skader på din egen bil. Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng.

Læs mere:
Firmabilforsikring
Bilforsikring (privatbil)

Traktorer og arbejdsmaskiner

Det kan også være en god idé med en kaskoforsikring mod skader på selve arbejdsmaskinerne.

Læs mere:
Forsikring af maskiner og redskaber

Mange i branchen har også

Kreditforsikring

Kreditforsikringen sikrer dig, hvis dine kunder ikke kan betale deres regning. Du kan få op til 90 % af dit tab og få et løbende overblik over kreditrisikoen på dine kunder.

Læs mere:
Kreditforsikring

Ulykkesforsikring

En ulykke kan have store økonomiske konsekvenser. Ulykkesforsikringen kan være en god hjælp til de økonomiske følger efter en ulykke. Du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.

Læs mere:
Ulykkesforsikring

Sundhed og pension

Med en Tryg Sundhedsforsikring får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Rejseforsikring

En rejseforsikring sikrer dig og dine medarbejdere, når du er i udlandet i forbindelse med dit arbejde. Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtransport.

Læs mere:
Erhvervsrejseforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til Landbrugsbranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i landbrugsbranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Landbrug på 87259210.