Erhverv | Hotel

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring dækker din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet. Du er dækket, hvis en kunde fx falder og kommer til skade pga. vådt gulv.

Produktansvarsforsikring

Hvis du har køkken i forbindelse med hotellet, er Produktansvarsforsikringen relevant for dig. Den omfatter de skader, der opstår på grund af en defekt ved din virksomheds produkter eller ydelser efter, I har leveret dem. Hvis dine varer fx giver dine kunder en madforgiftning, er du sikret.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og driftstab. Disse dækninger sikrer varelager, maskiner og inventar samt de driftstabs- og meromkostninger, der kan forekomme, hvis du eksempelvis for en periode ikke kan drive virksomhed grundet en skade.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Bygningsglas
Dækker brud og tyveri af glas, hvis du som lejer har vedligeholdelsespligten. Du kan også som bygningsejer vælge at forsikre glas, der ikke er omfattet af bygningsforsikringen.

Køle- og dybfrostdækning
Dækker skader på varer, der skyldes udstrømning og ændring af temperatur ved fejl i køleanlægget eller strømafbrydelse.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri.

Læs mere:
Erhvervsforsikring

Bygningsforsikring

Hvis du ejer den bygning, som du driver hotellet fra, skal du have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader. Forsikringen kan også dække rør, stikledninger og svampeskade. Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Sundhed og pension

Sundhedsforsikring

Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Kaskoforsikring biler

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker din virksomheds egen bil.

Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng. Du kan også vælge Tryg Vejhjælp, så du er sikret, hvis din bil bryder sammen.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Mange i branchen har også

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri begået af medarbejdere i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring

En ulykke kan have store økonomiske konsekvenser. Ulykkesforsikringen kan være en god hjælp til de økonomiske følger efter en ulykke. Forsikringen kan købes som et personalegode, og du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.

Læs mere:
Ulykkesforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til Hotel- og restaurationsbranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Skimmelsvamp kan forebygges

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt, og derfor øges risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade. Adfærden i bygningen kan gøre en forskel.

Læs mere:
Undgå skimmesvamp

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i Hotel- og restaurationsbranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Hotel og restauration på 44202441.