Erhverv | Detailhandel non-food

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Virksomhedens selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Læs mere:
Materielforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under levering af produktet eller ydelsen. Hvis en kunde fx falder og kommer til skade i din forretning på grund af vådt gulv, er du dækket.

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen omfatter de skader, der opstår på grund af en defekt ved din virksomheds produkter eller ydelser efter, I har leveret dem. Sælger du fx en vare, der er skyld i en skade på en person eller ting, og du bliver gjort erstatningsansvarlig, så er du sikret med produktansvarsforsikringen.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og driftstab. Disse dækninger sikrer varelager og inventar samt de driftstabs- og meromkostninger, der kan forekomme, hvis du eksempelvis for en periode ikke kan drive virksomhed grundet en skade.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri
Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Hærværk
Dækker hærværk på genstande i bygning, samt uden for bygning i en forsvarlig og aflåst indhegning.

Inventarglas
Dækker brud og tyveri af glas, ruder af enhver art i udhængs- og udstillingsskabe, diske, montre, bokse og beholdere, akvarier samt spejle der ikke er indmurede.

Avancetab
Dækker den tabte avance når der er sket en skade på handelsvarer og emballage. Avance er forskellen mellem salgspris og indkøbspris og er et udtryk for, hvor meget du tjener på en vare ved salg af denne.

Skilte og standere
Dækker enhver skade, tyveri og udgifter til montering af alle udendørs skilte og standere, når de er monteret på deres blivende plads.

Transport af varer og værktøj
Dækker skader og tab af værktøj, instrumenter, reservedele og egne varer samt indbrudstyveri i bilen, der opstår under transport, på forsikringsstedet samt under ophold i højest 24 timer.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri.

Læs mere:
Erhvervsforsikring
Transportforsikring

Kaskoforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker skader på egen bil. Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng.

Du kan også vælge Tryg Vejhjælp, så du er sikret, hvis din bil bryder sammen.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Det kan også være en god idé med en kaskoforsikring mod skader på selve maskinen.

Læs mere:
Materielforsikring

Mange i branchen har også

Bygningsforsikring

Hvis du ejer den bygning, som du driver din virksomhed fra, skal du have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader.

Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Sundhed og pension

Sundhedsforsikring

Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Miljøforsikring

Miljøforsikringen sikrer din virksomhed i tilfælde af forureningsskader. Vi hjælper med at finde ud af, om virksomheden er ansvarlig for skaden, hvad den skal opgøres til og erstatter skaden.

Læs mere:
Miljøforsikring

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri begået af medarbejdere i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Rejseforsikring

Rejseforsikring sikrer dig, når du er i udlandet i forbindelse med dit arbejde. Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtransport.

Læs mere:
Erhvervsrejseforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til handelsbranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i handelsbranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Handel på 44202417.