Erhverv | Entreprenør

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Virksomhedens selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen, fx en minigraver, i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Læs mere:
Materielforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring dækker din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet. Hvis en person fx kommer til skade ved nedrivning af en væg, er du dækket.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen omfatter de skader, der opstår på grund af en defekt ved din virksomheds produkter eller ydelser efter, I har leveret dem. Fx hvis det nyopførte loft bryder sammen.

Er du klar over, at du kan begrænse dine risici og hæftelse i dine kontrakter.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Indehaverarbejdsskadeforsikring

En arbejdsskade hos dig eller din medhjælpende ægtefælle kan have afgørende betydning for din virksomhed. Du kan som selvstændig købe en arbejdsskadeforsikring til dig selv og din ægtefælle, som dækker efter samme vilkår som de ansatte.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og driftstab. Disse dækninger sikrer værktøj, byggematerialer, maskiner, samt de driftstabs- og meromkostninger, der kan forekomme, hvis du eksempelvis for en periode ikke kan drive virksomhed grundet en skade.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri 
Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Tyveri fra arbejdsplads
Dækker indbrudstyveri af værktøj eller maskiner på de arbejdspladser du arbejder på. Det gælder også tyveri af, og skade på, containere og skurvogne, der befinder sig på arbejdspladser.

Transport af varer og værktøj
Dækker skader på og tab af værktøj, instrumenter, reservedele og egne varer, samt indbrudstyveri i bilen, der opstår under transporten, på forsikringsstedet og under ophold i transporten i op til 24 timer.

Anden pludselig skade
Dækker pludselige fysiske skader på genstande i bygninger på forsikringsstedet, fx reoler der vælter og forvolder skade på varer.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Læs mere:
Erhvervsforsikring
Transportforsikring

Kaskoforsikring biler og arbejdsmaskiner

Kaskoforsikring person- og varebil

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker skader på egen bil. Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Det kan også være en god idé med en kaskoforsikring mod skader på selve maskinen.

Lejer du en arbejdsmaskine til en bestemt arbejdsopgave, er det oftest dig som lejer, der skal sørge for kaskoforsikring af arbejdsmaskinen i lejeperioden.

Læs mere:
Materielforsikring

Mange i branchen har også

Bygningsforsikring

Hvis du ejer den bygning, som du driver din virksomhed fra, skal du have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader.

Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Entrepriseforsikring

Entrepriseforsikringen dækker mod skader på byggematerialer og permanente eller midlertidige konstruktioner ved uforudsete begivenheder på arbejdspladsen.

Læs mere:
Entrepriseforsikring

Kreditforsikring

Kreditforsikringen sikrer dig, hvis dine kunder ikke kan betale deres regning. Du kan få op til 90 % af dit tab og få et løbende overblik over kreditrisikoen på dine kunder.

Læs mere:
Kreditforsikring

Garantiforsikring

Med Garantiforsikringen kan du stille sikkerhed overfor dine kunder ved opfyldelse af en kontrakt. Din kunde er sikret hel eller delvis erstatning, hvis du ikke kan opfylde betingelserne i kontrakten.

Læs mere:
Garantiforsikring

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri begået af medarbejdere i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Sundhed og Pension

Sundhedsforsikring

Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Miljøforsikring

Miljøforsikringen sikrer din virksomhed i tilfælde af forureningsskader. Vi hjælper med at finde ud af, om virksomheden er ansvarlig for skaden, hvad den skal opgøres til og erstatter skaden.

Læs mere:
Miljøforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til håndværksbranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Skimmelsvamp kan forebygges

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt, og derfor øges risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade. Adfærden i bygningen kan gøre en forskel.

Læs mere:
Undgå skimmesvamp

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere, der er specialiseret i forsikringer til virksomheder i håndværksbranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Håndværk på 44202411.