Erhverv | Forsikringer | Tryg miljøforsikring
Miljøforsikring - Large icon

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud

Download

Forsikringsbetingelser
Faktablad

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Forebyg skader

De gode skader er dem, som aldrig sker. En skade kan have store konsekvenser - uanset om det er pga. indbrud eller skybrud.

Gode råd - læs her

Tryg miljøforsikring

Trygs Miljøforsikring sikrer din virksomhed i tilfælde af forureningsskader.

Miljøansvar udgør en stadig stigende risiko for erhvervslivet og kan betyde store omkostninger for den enkelte virksomhed. Med en miljøforsikring afklarer vi, om virksomheden er ansvarlig for skaden, og i så fald hvad den skal opgøres til.

Vi træder til, hvis virksomheden får et uberettiget krav og/eller påbud. Og vi dækker omkostninger til udbedring og genoprettelse af miljøet ved skader på jord, vand, dyr og planter. Forsikringen sparer din virksomhed for tid og ærgrelser og sikrer, at I ikke står alene med komplekse problemstillinger.

Se filmen og hør mere om hvad det betyder for din virksomhed


Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.