Erhverv | Forsikringer | Entrepriseforsikring

Entrepriseforsikring

Bygge og anlæg branchen

Få et hutigt overblik! Se hvilke forsikringer vi anbefaler din branche.

Bygge og anlæg forsikringer

Kontakt os

For at høre mere eller for at få et tilbud på en entrepriseforsikring.

Bestil tilbud

Skal vi ringe til dig?

Ring mig op

Download

Faktablad

Entrepriseforsikring

Trygs Kombineret Entrepriseforsikring tegnes for entrepriser, hvor arbejdet udføres af momsregistrerede entreprenører.

Bygherren skal altid som minimum tegne en særskilt bygningsbrandforsikring.

Entrepriseforsikringen kan indeholde tre dækningsafsnit

All Risks forsikring af entreprisen - Obligatorisk dækning All Risks forsikring af entreprisen mod skade på byggematerialer, permanente samt midlertidige konstruktioner ved uforudsete begivenheder på arbejdspladsen.
All Risks forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg - Tilvalgsdækning All Risks forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg mod skade ved uforudsete begivenheder, som er en direkte følge af entreprisens fysiske udførelse.
Denne dækning er især aktuel ved til- og ombygning samt renovering.
Ansvarsforsikring - Tilvalgsdækning Ansvarsforsikring af bygherrens erstatningsansvar for person- og tingskade i forbindelse med udførelsen af entreprisen.

Entreprenøren medforsikres for tingskade ved udførelse af de farlige arbejder, der er undtaget i den sædvanlige ansvarsforsikring.

Kontakt os

Ring til os på 70 11 20 20 for at høre med om entrepriseforsikring.