Erhverv | Forsikringer | Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud

Download pdf

Arbejdsskadeforsikring
Fakta om Arbejdsskadeforsikring
Betingelser Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring for indehavere
Fakta om Indehaverarbejdsskade
Betingelser Indehaverarbejdsskade

Tryg Tilbage
Om Tryg Tilbage
Fakta om Tryg Tilbage

In English

Useful advice about industrial injuries

Tryg Sundhedsportal

Tryg Sundhedsportal giver enkle og praktiske råd om fysisk og psykisk sundhed. Læs og se videoklip om, hvordan du kan fremme din sundhed og støtte andre.

Tryg Sundhedsportal

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet.

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og den dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

Sådan dækker arbejdsskadeforsikringen

Arbejdsskadeforsikringen dækker Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Erstatning for tab af erhvervsevne
Arbejdsskadeforsikringen dækker Godtgørelse for varigt mén
Arbejdsskadeforsikringen dækker Overgangsbeløb ved dødsfald
Arbejdsskadeforsikringen dækker Erstatning for tab af forsørger
Arbejdsskadeforsikringen dækker Godtgørelse til efterladte

Tryg Tilbage

Kom trygt tilbage på arbejde igen, med en god arbejdsskadeforsikring. Læs om fordele og muligheder ved Tryg Tilbage

Hvilke medarbejdere skal du forsikre?

Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for enhver person, som du har ansat.

Pligten omfatter enhver som du antager til at udføre arbejde - uanset om de er lønnet eller ej, kun arbejder få timer om ugen og uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse.

Der skal også tegnes arbejdsskadeforsikring for direktører i et ApS og et A/S. Det samme gælder for aktionærer og anpartshavere, hvis de har egentlig beskæftigelse i virksomheden.

Pligten omfatter også medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med andre ansatte.

Hvis du har en au pair ansat, skal du købe en Au-pair forsikring, som er lovpligtig og dækker hjemtransport ved alvorlig sygdom og død.

Hvilke medarbejdere skal ikke forsikres?

Det er ikke lovpligtigt at tegne arbejdsskadeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. Du og din ægtefælle kan i stedet sikre jer ved at tegne en Indehaverforsikring, som dækker efter samme vilkår som de ansatte.

Ejere i I/S og K/S behøver ikke tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt mindre end 400 timer om året, skal heller ikke forsikres. Undtaget er, hvis du har en au-pair ansat.

Bliv kunde

Når du bliver kunde hos os, har vi altid en dialog om din virksomheds baggrund, profil og krav til sikkerhed. På den måde finder vi den bedste balance i den forsikringspakke, som din virksomhed skal have. Bestil et tilbud eller en opringning. Du er også altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 20.

Bestil tilbud