Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring | Revisoransvarsforsikring

Revisoransvarsforsikring

Det er en af betingelserne for at blive beskikket som statsautoriseret og registreret revisor, at du har en revisoransvarsforsikring.

Revisoransvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for de formuetab, der følger af evt. uagtsomme handlinger eller undladelser, og som rammer klienter eller andre.

Det dækker revisoransvarsforsikringen

  • de aktiviteter, du udøver i henhold til revisorloven
  • den rådgivning, du yder dine klienter
  • medarbejdere
  • formuetab
  • omkostninger ved sagens behandling, fx advokatomkostninger, og renter af erstatningsbeløbet
  • den øvrige rådgivning, du yder dine klienter

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.