Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring | Rådgiveransvarsforsikring

Rådgiveransvarsforsikring

Rådgiveransvarsforsikringen dækker økonomiske tab i forbindelse med rådgivningsopgaver.

Med en professionel rådgiveransvarsforsikring kan I trygt yde kunderne rådgivning og bistand. Forsikringen er i kraft år efter år, så jeres kunder er dækket mod økonomiske tab, hvis der sker fejl under rådgivningsopgaver.

Hvem kan købe rådgiveransvarsforsikringen?

Forsikringen kan købes af personer eller virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, og vi tilpasser den virksomhedens individuelle behov.

Vi har en særlig rådgiveransvarsforsikring for ingeniører og arkitekter samt andre beslægtede brancher. Fx landmålere og landskabsarkitekter, der yder teknisk rådgivning og bistand.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.