Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring | Kautionsforsikring

Kautionsforsikring

Forsikringen dækker risikoen ved kriminelle handlinger som for eksempel underslæb. Kautionsforsikringer tegnes af bobestyrere i dødsboer og kuratorer i konkursboer. Forsikringssummens størrelse bestemmes af skifteretten i hver sag.

Det civilretlige = sædvanlige advokatansvar skal dækkes på den løbende advokatforsikring.